L’Ajuntament de Vic alerta del risc elevat de rebrot de Covid-19

La Guàrdia Urbana i els agents cívics reforçaran els controls de les persones que no portin mascareta i, d’acord amb els Centres d’Atenció Primària, els controls

Imatge de recurs de professionals de la Salut efectuant proves de detecció de la covid-19. Foto: ACN.

En les darreres setmanes, a Vic s’ha observat un cert relaxament en el compliment de les mesures de seguretat decretades per l’alerta sanitària actual, i a data d’avui, 6 d’agost, el risc de rebrot de Covid-19 al municipi és elevat (191,62), segons s’informa al portal del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Vic fa un toc d’alerta a la ciutadania perquè es continuïn seguint escrupolosament les normes bàsiques de prevenció: l’obligació de portar sempre la mascareta posada (tapant bé el nas i la boca), respectar la distància mínima d’1,5 metres entre les persones, i fer una higiene freqüent de les mans (amb aigua i sabó).

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, demana la col·laboració de tothom per frenar el contagi i un possible nou rebrot al municipi i apel·la a la responsabilitat tant individual com col·lectiva per aturar la propagació de la pandèmia. En aquest sentit, des de l’Ajuntament es reforçaran els controls i la vigilància perquè tothom respecti i compleixi la normativa vigent. La Guàrdia Urbana sancionarà amb multes de 100 euros tothom qui no dugui posada la mascareta o en faci un ús inadequat a l’espai públic, infracció considerada una falta lleu.

Els agents de la policia local i els agents cívics, d’acord amb els Centres d’Atenció Primària (CAP), també faran controls domiciliaris de les persones que han de complir la quarantena. Es recorda que és imprescindible que aquestes persones romanguin a casa seva durant quinze dies per tallar la cadena de transmissió del coronavirus, tal com indiquen les autoritats sanitàries.

Multes per incomplir les normes
El govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de decret llei que fixa les sancions per castigar qui incompleixi de les mesures de prevenció de la Covid-19. Les multes poden anar des dels 100 euros (infraccions lleus) fins als 600.000 euros (infraccions molt greus) i les podran aplicar tant els ajuntaments com la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències, a través dels Mossos d’Esquadra i de les policies municipals, que faran les funcions de vigilància i control.

Es consideren infraccions greus l’incompliment dels límits d’aforaments als espais tancats o a l’aire lliure i l’incompliment dels horaris d’obertura i tancament segons les diferents tipologies d’establiments i activitats. Per a les multes greus, les sancions aniran des del 3.001 euros fins als 60.000 euros.

Dins les infraccions molt greus s’inclourà, per exemple, la celebració d’actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats, pel risc que suposen. En aquest cas, suposarà multes d’entre 60.001 euros i 600.00 euros.

L’incompliment de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu. Aquesta tipologia d’infraccions es podran sancionar amb multes d’entre 100 euros i 3.000 euros.