El Consell Escolar Municipal demana la reducció de les ràtios dels centres

El CEM també ha renovat alguns dels seus membres

El Consell Escolar Municipal (CEM) de Reus es va reunir aquest dimarts a la tarda per tractar diferents aspectes de l’àmbit educatiu reusenc. Entre les qüestions abordades s’ha decidit sol·licitar al Departament d’Ensenyament que es revisin a la baixa les actuals ràtios d’ocupació de les aules als centres reusencs tant de primària com de secundària, d’acord amb les previsions d’evolució de l’escolarització que es desprenen del padró (reducció de 64 infants a P3 el proper curs). En aquest sentit, la regidora d’Ensenyament i Política Lingüística, M. Dolors Sardà, s’ha compromès a traslladar per escrit en els pròxims dies aquesta petició als serveis territorials d’Ensenyament.

D’altra banda, la reunió del CEM ha renovat alguns dels seus membres, atès que la d’ahir era la primera trobada d’aquest òrgan després del darrer procés electoral. La comissió de seguiment de l’estudi d’escolarització a Reus ha renovat els seus integrants i continuarà la seva funció d’analitzar l’estudi que està elaborant un grup d’experts de la Universitat Autònoma de Barcelona, titulat “L’escolaritat a Reus: avaluació de la política educativa municipal per a l’equitat”, que dirigeixen els doctors Enric Saurí i Sheila González. Aquest estudi té en compte la realitat escolar de la ciutat a partir d’entrevistes a directors i docents de centres, famílies, tècnics i altres persones vinculades a la comunitat educativa, així com la valoració d’informació, estadístiques i dades relacionades amb aquest àmbit.

Una segona comissió que es va constituir durant la reunió del CEM va ser la nova comissió de treball sobre el model educatiu de ciutat.

Noves adscripcions a secundària
D’altra banda, el CEM ha proposat un nou sistema d’adscripcions dels centres de primària als de secundària, que es vol desenvolupar durant els pròxims anys amb l’objectiu de mitigar els efectes de la incorporació d’un elevat nombre d’alumnes als instituts. El nou sistema adscriuria cada centre de primària a un sol centre de secundària.

Efectes de la baixada d’alumnat
El CEM ha analitzat també els efectes de la baixada d’alumnat prevista per al curs que ve a l’educació infantil, i en concret a P3. En aquest sentit, es preveu la reducció de 2 grups de P3 que afectaran les escoles Joan Rebull i Isabel Besora. Aquesta disminució té com a causa la baixada prevista en el nombre de persones nascudes a la ciutat.

Una vegada fetes les anàlisis pertinents amb els responsables dels serveis territorials d’Ensenyament, dels centres educatius de la ciutat i d’acord amb els criteris d’escolarització equilibrada al conjunt de la ciutat i també en clau d’equitat, el curs que ve aquests dos centres educatius oferiran un grup menys de P3 respecte del curs actual.

Cal destacar que el padró corresponent al curs actual 2017-2018 ha implicat una preinscripció de 1.092 alumnes, mentre la previsió de preinscripció pel curs 2018-2019 significarà un total de 1.028 alumnes, és a dir, una diferència a la baixa de 64 infants. És per aquest motiu que s’ha proposat la reducció dels dos grups de P3 i que la Regidoria reclamarà una rebaixa de les ràtios.