Reus consolida la transformació digital amb un 75% dels tràmits rebuts per via telemàtica

L’aposta de l’Ajuntament de Reus per la transformació digital ha donat un impuls definitiu a la relació de la ciutadania amb l’administració a través de canals telemàtics

L’aposta de l’Ajuntament de Reus per la transformació digital ha donat un impuls definitiu a la relació de la ciutadania amb l’administració a través de canals telemàtics. El percentatge de tràmits telemàtics que rep l’Ajuntament s’ha estabilitzat en el 75% entre els mesos de juliol i setembre, amb uns 7.800 tràmits telemàtics mensuals. La mitjana de tot l’any 2020 és del 67%.

 

Les dades representen un increment espectacular respecte els darrers anys: 13% el 2018 i 24% el 2019. En xifres totals, el número de tràmits telemàtics s’ha multiplicat per 6 ens dos anys: el 2018 se’n van registrar 8.300; el 2019, 15.600; i entre els mesos de gener i setembre de 2020, 47.500.

 

La consolidació de transformació digital de l’administració és possible gràcies a projectes d’obertura cap a la ciutadania i foment de les relacions electròniques, com el fet que la majoria de tràmits municipal estan disponibles per via telemàtica. També destaquen les línies de treball següents:

  • La definició de la carpeta ciutadana com el canal únic i integral de relació.
  • La posada en marxa del sistema de tràmits telefònics per facilitar la relació amb l’administració de la ciutadania sense capacitació digital.
  • L’aposta de la signatura remota que permet la validació de tràmits amb un correu electrònic i un sms.
  • L’impuls de l’Idcatmòbil perquè tota la ciutadania disposi d’una identitat digital fer tràmits telemàtics, només amb un sms i una contrasenya.
  • La recollida de correus electrònics i números de telèfon de la ciutadania per facilitar les comunicacions electròniques.

 

Nova càpsula informativa de l’Espai d’Aprenentatge Digital
El projecte de Transformació Digital de la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals té oberta la línia d’accions Autonomia Digital Ciutadana, orientada a la cohesió social en l’àmbit de les noves tecnologies. Una de les accions és l’Espai d’Aprenentatge Digital, a través del qual, el Servei de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions i l’Oficina d’Atenció Ciutadana promouen iniciatives de divulgació perquè la ciutadania pugui aprendre a relacionar-se amb normalitat amb l’administració electrònica.

 

Fruit d’aquest projecte, l’Ajuntament ha publicat al seu canal de Youtube una nova càpsula informativa per explicar a la ciutadania de manera entenedora com fer un tràmit telemàtic. El nou tutorial se suma als tres que actualment ja hi ha disponibles a la versió web de l’Espai d’Aprenentatge Digital dedicats a l’Idecat mòbil, la signatura remota  i el tràmit telefònic.