Els veins de Tortosa fan més de 600 propostes on invertir 150.000€

L'alcalde Ferran Bel ha fet un primer balanç molt "optimista" de la participació per la inversió dels pressupostos participatius

Els veïns de Tortosa han presentat més de 600 propostes als Pressupostos Participatius 2017. L’alcalde Ferran Bel ha fet un primer balanç molt “optimista” de la participació en aquesta fase. Ara els tècnics discriminaran les propostes que siguin viables i les coincidents. Els dies 3, 4 i 5 d’abril es faran sessions de debat on la ciutadania podrà conèixer i defensar les seves propostes i es farà la classificació final d’aquelles que quedaran reflectides en la papereta, que es portarà a votació entre els dies 28 d’abril i 6 de maig. Paral·lelament, el consistori ha presentat el balanç de l’àrea de Manteniment i Serveis que va atendre un total de 1.630 requeriments durant 2016. La xifra a estat “sensiblement inferior” a la registrada l’any anterior (1.967). El gruix dels serveis són avisos per desperfectes en edificis municipals i centres escolars, la feina derivada del muntatge d’actes festius i d’esports, la reparació de paviments i voreres i les ocasionades per l’enllumenat. La brigada municipal va comptar amb 47 treballadors l’any passat i enguany s’hi incorporaran, com a mínim, 8 treballadors més.

L’externalització del manteniment de l’enllumenat públic, amb la renovació de quadres i instal·lacions, ha significat una rebaixa en els requeriments sol·licitats per part de la ciutadania. L’àrea de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament de Tortosa també ha dut a terme la renovació de paviment de carrers i voreres. En concret, es van asfaltar 13.837 metres quadrats en un total de 16 carrers de la ciutat, s’han reparat camins, arranjats espais com la plaça del Pou de la Figuereta o la pujada de Santa Clara, i s’ha millorat l’enllumenat del Palau Episcopal i del castell, entre altres.