L’Ajuntament d’Alcanar suspèn la taxa per llicències d’obertura d’establiments i activitats

El Ple municipal del 25 de novembre ha acordat modificar l’ordenança fiscal número 5 reguladora de la taxa per llicència d’obertura d’establiments i activitats, per segon any consecutiu, amb la unanimitat de tots els grups municipals tret del vot negatiu de la CUP.

D’aquesta manera, s’estableix un mecanisme per tal que totes aquelles activitats que s’emprenguen al llarg de l’any 2022 estiguen exemptes del pagament de la quota tributària que afecta la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal. La suspensió tindrà efectes des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022, tot i que es podrà prorrogar si les circumstàncies ho requereixen.

Jordi Monfort, regidor de l’àrea, explica que aquesta mesura “després dels aiguats de l’1 de setembre i del context de pandèmia, aquesta mesura vol seguir facilitant el camí de les persones que volen emprendre una activitat al nostre poble”.

Jordi Roig, alcalde d’Alcanar, afegeix que “la proposta s’emmarca en el conjunt de polítiques que es van activar l’any passat per tal de reactivar l’economia davant una situació econòmica complexa a causa del context extern”.