Eliminats tots els elements de simbologia franquista de la via pública de la Ràpita

L’Ajuntament de la Ràpita dona compliment a la Llei de Memòria Històrica amb la retirada de totes les plaques franquistes dels habitatges del municipi

Placa franquista. Imatge pròpia

Amb la darrera retirada de totes les plaques franquistes dels habitatges de la Ràpita, el municipi elimina tots els elements de simbologia franquista de la via pública i dona compliment a la Llei de Memòria Històrica. La llei, que compleix l’Ajuntament de la Ràpita, fixa que no pot haver-hi elements d’aquest tipus a la via pública i determina que les administracions públiques han de prendre les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva de l’alçament militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura.

El consistori va remetre, fa pocs mesos, un requeriment a les comunitats de propietaris dels immobles on se situaven les plaques de simbologia franquista per informar-los de la retirada d’aquestes. Passat el termini, han estat els mateixos propietaris qui han retirat cada una de les plaques, tot i que tenien a la seva disposició els serveis tècnics municipals perquè ho fessin.

L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, expressa el seu agraïment als propietaris dels habitatges, ja que han retirat les plaques un cop rebut el requeriment, i exposa que “l’eliminació de tots els símbols d’enaltiment del franquisme demostra que la Ràpita es desvincula de qualsevol lligam amb la dictadura i es posiciona totalment en contra del feixisme”.

Les darreres actuacions a les plaques d’habitatge de tretze edificis se sumen a la retirada de la creu franquista de la Torreta l’any 2017, per deixar la Ràpita lliure de simbologia franquista. Actualment, no es té constància de cap element més d’aquestes característiques a la via pública de la Ràpita.