Meritxell Roigé: “La major part d’inversió anirà destinada a millorar la via pública”

Arribem a l’equador del mandat, fortament marcat per la pandèmia. Com valora aquests dos primers anys de govern?

Han estat dos anys que ningú podia preveure que ens trobaríem amb la situació que hem viscut: primer amb el temporal Glòria, que també va tenir afectacions importants a la ciutat al gener del 2020, i poc després, la pandèmia de coronavirus. Això ens ha portat a centrar l’atenció de manera prioritària en ajudar a les persones que necessitaven assistència, a atendre les famílies que requerien els serveis socials de l’Ajuntament. I també hem hagut de centrar molt la mirada en la part sanitària, ja que l’Ajuntament de Tortosa tenim dos centres de salut pública de titularitat municipal: la Clínica Terres de l’Ebre, que en alguns moments ha assumit especialitats de l’hospital de referència del Verge de la Cinta, en els moments que va tenir major pressió de persones a l’UCI per la covid-19; i també l’hospital de la Santa Creu, centre sociosanitari que també ha jugat un paper important com a centre de referència covid per a una tipologia de persones malaltes que necessitaven més atencions.

La sotregada econòmica que ha causat la pandèmia ha estat molt important. Quina és la situació de Tortosa i dels seus habitants?

Des de bon començament ja es veia a venir que la pandèmia i el confinament comportarien conseqüències directes sobre l’economia. Per això des de l’Ajuntament hem dut a terme diverses accions per alleugerir-ne els efectes: primer, ajornant el calendari fiscal per a què les economies domèstiques no es veiessin tan pressionades. També eximint del pagament dels impostos i taxes per als serveis que no es podien prestar, com el d’ocupació de la via pública de terrasses, la recollida d’escombraries a establiments comercials, que no estaven generant perquè els havien obligat a tancar. D’igual manera, vam permetre que bars i restaurants poguessin ampliar les seues terrasses sense cap cost afegit quan van poder tornar a obrir.

A més a més, vam habilitar dos línies d’ajudes directes a totes les activitats comercials a les quals van obligar a tancar, tot i que no era responsabilitat de l’Ajuntament i que no tenim els recursos econòmics que serien necessaris per part de les administracions superiors.

Ara, d’aquí pocs mesos posarem en marxa els Bons Tortosa, uns vals de descompte que la gent podrà bescanviar en les seues compres al comerç local i que servirà per seguir reactivant l’economia de Tortosa. Hi destinem 400.000 euros, cosa que generarà un impacte econòmic superior a 1,2 milions d’euros.

Com encara la segona part del mandat? Quins projectes són prioritaris?

Enguany tenim un pressupost municipal que destina la major quantitat en inversió a la via pública: 15,5 milions d’inversió que permetran seguir fent de Tortosa una ciutat més amable i més per a les persones. Destinem 1 milió d’euros a arranjar voreres, renovar asfaltatges, continuar suprimint barreres arquitectòniques…,  actuacions que volen generar més espais de trobada per a la gent de Tortosa, potenciant també les zones de vianants. Però també destinem més d’1 milió d’euros a potenciar les zones verdes i l’arbrat. Una altra actuació important és sobre el patrimoni, amb actuacions molt importants per fer visitables les restes arqueològiques al davant de la catedral, o a arranjar la muralla del Rastre, el fortí del Bonet o el castell de Tenasses. Aquestes actuacions suposen posar en valor el patrimoni de la ciutat i a la vegada generar nous actius turístics, que també és un altre dels aspectes sobre els quals incidirem.

En alguna ocasió ha comentat que la intenció és acabar el mandat amb uns comptes més sanejats. En quin punt està aquesta qüestió?

Fa molt poques setmanes, el govern hem fet una amortització avançada d’un préstec, per valor de 3 milions d’euros. Això s’unirà amb els més de 3,1 milions que estava previst amortitzar del préstec durant l’any, per la qual cosa durant el 2021 haurem reduït més de 6,1 milions del préstec. Això ens permet disposar de més estabilitat financera, ja que ens estalviem molts interessos. La feina feta suposarà que l’endeutament al final del mandat, al 2023, sigui un 17,2% menor que l’endeutament que teníem al principi del mandat, al 2019.

Tortosa és Capital de la Cultura Catalana 2021. La primera part de l’any ha estat complicada. Com han anat els actes que s’han celebrat i com espera que vagin a partir d’ara, que hi ha menys restriccions?

Malauradament no hem pogut fer la Capital de la Cultura Catalana que veníem dissenyant des del 2018: les restriccions que, encara avui, són vigents han marcat molt allò que podíem dur a terme. No podíem planificar les activitats amb l’ anel·lació que hauríem volgut. Però tot i això cal destacar que hem dut a terme moltes activitats, perquè, efectivament, la cultura és molt important per a la ciutat, des de diferents punts de vista. Ara que la situació va millorant esperem poder dur a terme la major part de les activitats que formaven part de la previsió inicial, que també ens permetran portar a la ciutat participants, col·lectius i visitants per a què coneguin Tortosa i la seua cultura.

Fa poc s’ha presentat el Pla Estratègic de Tortosa elaborat per la URV, que pretén convertir el polígon Catalunya Sud en un parc empresarial avançat, crear un hub tecnològic, coordinar les eines dels espais d’emprenedoria per afavorir-la i a traure empreses del sector agroalimentari, entre d’altres accions. Com valora aquest pla?

El Pla Estratègic defineix unes orientacions per a la ciutat de Tortosa al llarg dels pròxims 10 anys. Són unes línies que l’Ajuntament ja venim seguint amb les polítiques que estem implementant des de fa anys. Pel que fa a la potenciació de l’activitat econòmica, la nostra acció de govern no es limita només al polígon Catalunya Sud, sinó que té en compte també la resta d’activitats comercials, industrials i econòmiques al conjunt del municipi. En l’àmbit industrial hem fet possible la implantació de l’empresa Florette, per a la qual hem estat treballant durant 3 anys. I ara tenim sobre la taula una nova possibilitat que esperem que pugui fructificar ja que suposaria una inversió molt important i la creació de llocs de treball directes i indirectes. Si s’acaba confirmant, ens haurem de posar a treballar ja, i així ho hem demanat ja al Govern, en l’ampliació del polígon Catalunya Sud perquè la ciutat pugui disposar de més terrenys per oferir a les empreses. Estem situats en un punt logístic molt important, i cal que ho seguim potenciant.