Joan Roig: “Volem convertir l’auditori municipal d’Alcanar en un equipament cultural de referència”

Arribem a l’equador de la legislatura, que ha estat molt marcada per la pandèmia de la Covid-19. Com valora aquests dos primers anys de mandat a l’Ajuntament d’Alcanar?

Han estat marcats per crisis sobrevingudes, com les conseqüències del temporal del 2018 i del Glòria del 2020, a més de tota la problemàtica derivada de la pandèmia. No hem renunciat a executar el pla de govern, però hem traçat estratègies tant en l’àmbit de pressupost com de gestió dels recursos per a donar resposta a les noves necessitats.

Entre les noves partides, de caràcter social i econòmic, destaca la dotació addicional de productes frescos de primera necessitat inclosos dintre el projecte Al cistell, la dotació addicional a l’entitat Càritas, les targetes per a les beques menjador, la connectivitat a les famílies, la dotació extraordinària de despeses a Serveis Socials, les subvencions a empreses i autònoms o la dotació addicional a Serveis Socials per a donar resposta a les noves i creixents necessitats.

Pel que fa al pla de govern, les principals actuacions urbanístiques són la construcció del nou auditori municipal, les obres de remodelació de l’Escola Municipal de Música, de la coberta del pavelló, de l’antic Escorxador on s’ubica l’escola de l’Agrupació Musical Canareva, les de la primera fase de l’Oficina Delegada de les Cases o la millora de l’acústica de l’Edifici de Serveis Agraris. També destaquem l’asfaltatge de diferents carrers i l’adequació de camins, així com l’arranjament de parcs infantils. També hem renovat la xarxa de sanejament del Pou de la Verge i hem aprovat el Pla Especial de la Façana Marítima.

En l’aspecte econòmic hem treballat per posar a l’abast de les empreses eines i recursos per afavorir la transició digital, la seua competitivitat i promoure un canvi de paradigma cap al màrqueting més experiencial i orientat al client, donant un impuls en la reactivació econòmica.

Pel que fa a educació, hem triplicat l’oferta formativa a l’institut sòl de Riu, emmarcant-la en un pla estratègic de poble enfocat als sectors productiu i culturals. Per al curs actual la novetat ha estat el grau mitjà de Vídeo, Discjòquei i So, únic a les Terres de l’Ebre, mentre que per al curs vinent s’implantarà un programa de formació i inserció d’auxiliar de Vivers i Jardins.

Així mateix, en l’àmbit turístic, s’ha treballat per a dinamitzar el poble i per posicionar-lo com a destí familiar de referència, tant gastronòmic com cultural. En aquest sentit, s’ha aconseguit el segell de Vila Marinera que permet reforçar aquest posicionament.

La crisi econòmica generada per la pandèmia ha estat molt important. Quina és la situació econòmica de l’Ajuntament d’Alcanar i dels seus vilatans?

L’Ajuntament ha hagut de trobar l’equilibri entre les noves necessitats i els compromisos electorals, però la situació econòmica no ha tingut una afectació directa en les arques de l’Ajuntament. A més, l’any 2020 vam aprovar el pressupost més tard i això ens va donar marge per a poder planificar i donar resposta a la pandèmia amb més facilitat.

Entre la ciutadania hi ha de tot, hi ha gent que ha sabut trobar oportunitats pel tipus de negoci o activitat que desenvolupa mentre que molts altres sectors s’han vist més perjudicats per la crisi del coronavirus. En tot cas, ens mantenim ben alerta per cobrir les necessitats d’aquelles persones que més han sofert els efectes de la pandèmia.

Quines accions es duran a terme per reactivar l’economia local?

L’Ajuntament d’Alcanar i la Càtedra d’Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili hem arribat a un acord per a impulsar un pla de recuperació econòmica d’Alcanar. En una primera fase, la URV està elaborant l’informe “Impacte de la pandèmia sobre l’economia d’Alcanar” a partir de diferents indicadors socioeconòmics i d’entrevistes i taules de treball amb diferents agents del municipi. L’elaboració d’aquesta diagnosi i les propostes recollides serviran de base per a la redacció del “Pla de recuperació econòmica d’Alcanar”.

Així mateix, continuarem treballant a diversos nivells desplegant projectes i línies d’ajuts dirigides a empreses i comerços per ajudar-los en el procés de transició digital. Fa molts anys que treballem per millorar la competitivitat del nostre teixit productiu i apostant per la formació dirigida, precisament, amb aquest objectiu. El temps ens ha demostrat que estem en el camí correcte i, per tant, seguirem treballant en aquest sentit de manera encara més intensa. D’altra banda, seguirem desplegant polítiques de caràcter fiscal -exempcions, bonificacions, etc.-, en la línia del que hem anat fent els darrers exercicis, per a reduir la càrrega fiscal al teixit productiu, en un moment complicat.

Quins són els projectes prioritaris en aquesta segona part de mandat?

Seguirem treballant per engegar la urbanització de l’àmbit dels Codonyers i per garantir una bona xarxa de camins, així com per aconseguir que el municipi estiga net, reforçant els recursos destinats a aquest objectiu i impulsant una campanya de conscienciació ciutadana sobre la importància de tenir cura del nostre entorn. També volem convertir l’auditori municipal en un equipament cultural de referència al territori que anirà de la mà del futur conservatori de música moderna i del nou grau mitjà de Vídeo, Discjòquei i So.

Seguirem apostant per la tasca de posicionament del destí familiar, impulsant l’activitat nàutica i posant esforços en consolidar el model turístic de la mà de restauradors i empresaris. També seguirem destinant recursos per al sector comercial i empresarial amb l’objectiu d’ajudar-los a superar el sotrac de la Covid-19 i a adaptar-se a la nova situació.

Tanmateix, seguirem impulsant un municipi on ningú es quede enrere. Això suposa continuar la tasca de desplegament de les polítiques de suport a les famílies, al col·lectius vulnerables, als esportistes, a l’estudiantat, etc.

Com estan les obres de l’auditori municipal? Com serà aquest equipament?

Les obres de l’auditori es troben en un estat molt avançat i està previst que acaben l’últim trimestre d’enguany. L’edifici del Miquel Figueres està gairebé acabat, mentre que a l’edifici principal ara s’està treballant en el revestiment de fusta lateral i encara falten altres instal·lacions.  Com he comentat, una vegada hagen acabat els treballs, volem projectar una programació de qualitat i de la mà de les entitats culturals de referència. A banda, l’auditori albergarà una bona part dels equipaments del futur conservatori de música moderna d’Alcanar.

Fa poc s’ha presentat l’app mòbil “alcabàs!”, un projecte de transformació digital del teixit empresarial d’Alcanar. Quins beneficis tindrà per al comerç i per a la ciutadania en general?

Es tracta d’una aplicació informàtica amb diferents funcionalitats que permet al comerç i els serveis d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja començar la digitalització de manera fàcil, millorar en visibilitat, tenir un aparador en línia, generar gratificacions per als clients i aconseguir així de fidelitzar-los.

Els clients tenen un petit percentatge de gratificació sobre la despesa feta, que acumulen per a cadascun dels establiments. A partir de la següent compra en aquell mateix establiment, l’usuari podrà gaudir del descompte restant-lo del preu final de la compra o bé podrà decidir de continuar acumulant-lo per a les compres següents. També hi ha comerços que ofereixen gratificacions del tipus 10 x 1. En aquest cas, els establiments donen punts que, més avant, es poden bescanviar per productes Actualment alcabàs! ja té 32 establiments adherits i més de 300 usuaris.