Un fals treballador d’Endesa estafa a la població de les Terres de l’Ebre

La companyia Endesa ha alertat a la població de les Terres de l’Ebre que un home d’uns trenta anys, vestit tot de negre amb unes lletres blanques a la roba està visitant cases, oferint a la gent la possibilitat d’instal·lar un contador nou amb un cost de 400 euros.

L’home fa el cobrament amb efectiu o targeta, i després no realitza cap servei.

Endesa vol recordar a la població que la companyia mai cobra per la instal·lació d’un comptador nou i que cap dels seus tècnics fa pagar mai res amb efectiu o targeta.

Els cobraments dels seus serveis sempre es fan a través de la factura.