Nou persones seran contractades pel nou programa “Enfeina’t”

La Corporació també ha aprovat el conveni regulador per al desenvolupament del Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit al Consell Comarcal del
Baix Ebre una subvenció de 237.117 euros que permetrà contractar 9 persones
aturades en el marc de la convocatòria del programa Enfeina’t. Aquest nova
iniciativa fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament
a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada amb l’objectiu de
millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i,
d’aquesta manera, evitar-ne la cronificació, i facilitar-les experiència professional
per a la seva inserció laboral. En el cas del Consell Comarcal, aquestes persones es
destinaran a tasques administratives, tècniques i de peonatge amb contractes
d’una durada de 12 mesos. En compliment dels darrers tràmits, avui el ple de
Consell ha ratificat la sol·licitud de subvenció que es va presentar al SOC.
La Corporació també ha aprovat avui el conveni regulador per al desenvolupament
del Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
en situació de risc a signar entre l’ens comarcal i els ajuntaments del Baix Ebre.
Aquest nou servei que el Consell Comarcal desplegarà el 2018, en el marc del
contracte programa signat amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies
de la Generalitat, ha d’esdevenir un recurs fonamental en l’atenció a la infància i
adolescència i les seves famílies per a la prevenció, la intervenció en nivells inicials
de risc, la millora de la capacitació parental i l’abordatge integral de cada situació.
El plenari també ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per
atendre situacions d’urgència social i necessitats bàsiques de subsistència per a
l’any 2018 i les bases per a la concessió d’ajuts sobre pobresa energètica. Així
mateix, s’ha aprovat el cost que correspon a cada ajuntament del Baix Ebre
integrat a la xarxa de serveis socials per a la prestació del servei d’atenció primària
i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) durant el 2018.
La Corporació ha aprovat les addendes dels convenis signats amb l’Agència
Catalana de l’Aigua per a l’execució de les obres del col·lector dels Reguers, la
redacció del projecte de l’EDAR Aldover-Xerta, i els estudis d’alternatives del
sanejament de les urbanitzacions del nord de l’Ametlla de Mar i de l’ampliació de
l’EDAR i millores de sanejament a Deltebre.
En l’última sessió plenària ordinària de l’any, també s’ha acceptat l’adhesió de
l’Ajuntament de Paüls al III Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre i s’ha aprovat
el conveni a signar amb l’Ajuntament d’Alfara per al pla local de joventut.