Finalitza un curs de coneixement de la societat catalana a Arnes

Un total de 10 dones han finalitzat la formació del curs

Avui s’ha realitzat la cloenda d’un curs, anomenat mòdul C, de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic. Aquesta formació s’inclou dins del servei de primera acollida, que impulsa el Govern de Catalunya amb la col·laboració de l’Administració local i el cofinançament del Fons Social Europeu, amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

El curs es va realitzar al municipi d’Arnes, un municipi que ha observat darrerament un increment d’empadronaments de dones vingudes d’Hondure. Han finalitzat la formació un total de 10 dones.

El principal objectiu d’aquest curs és donar a conèixer la societat catalana: el marc jurídic, els drets i deures dels ciutadans, els serveis, la cultura, les tradicions, tenint el català com a llegua vehicular, per tal de millorar la integració, la cohesió i la convivència ciutadana. Es pretén que les persones estrangeres aconsegueixin una major dinàmica de promoció i autonomia personal, i també una major participació social als municipis de la comarca.

El servei de primera acollida consta d’un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.