El Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix les competències de control de mosquits i mosca negra

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha assumit les competències de control de les plagues de mosquits, mosca negra, rosegadors i altres espècies animals que poden produir problemàtiques de salut a la ciutadania. El ple de la Corporació comarcal ha aprovat avui acceptar la delegació de competències en matèria de salubritat que li han fet la majoria d’ajuntaments de la comarca. A la vegada la institució comarcal ha aprovat encarregar la gestió i prestació d’aquestes competències al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), ens instrumental del Consell que té la capacitat tècnica i operativa òptima per dur a terme aquestes prestacions, a més de comptar amb personal d’una àmplia experiència adquirida al llarg dels 25 anys de funcionament del Consorci de Serveis Integrals del Baix Ebre i Montsià (CODE).
Un dels objectius del COPATE és, precisament, la prevenció i millora de les condicions de salubritat pública; la planificació, gestió, tractament i control integrat de plagues, especialment del mosquit, mosca negra i rosegadors, tant en espais urbans com agraris o naturals; i la planificació i prestació del servei de neteja i desinfecció del domini públic.
Amb l’objectiu reduir la població de mosquits al delta de l’Ebre, el 1991 es va constituir el CODE, consorci integrat per alguns ajuntaments del litoral ebrenc i els consells comarcals del Baix Ebre i Montsià, que va engegar el primer programa de salubritat pública. Posteriorment s’hi van incorporar gairebé tots els municipis de les dues comarques, a la vegada que s’ampliaven serveis amb l’aparició de noves plagues al territori. Amb la dissolució del CODE l’any 2014 i la incorporació al COPATE, els ajuntaments ja no formen part d’aquest nou consorci, integrat pels quatre consells comarcals de les Terres de l’Ebre, i és per aquesta raó que deleguen les competències en matèria de salubritat a l’ens comarcal.
Al Baix Ebre, els ajuntaments que han delegat les competències són els de l’Aldea, Aldover, l’Ampolla, Camarles, Deltebre, Paüls, el Perelló, Roquetes, Tivenys, Tortosa i Xerta.
El COPATE, per la seva part, ha actualitzat el programa de salubritat pública a les necessitats actuals de cada municipi, tenint-ne en compte les problemàtiques particulars (desratitzacions, desinsectacions, tractaments puntuals, etc).
En la mateixa sessió el ple ha aprovat per unanimitat una moció del grup d’Entesa que insta a la institució comarcal a impulsar la creació d’una actuació conjunta entre les diferents administracions competents perquè la neteja de les ribes del riu Ebre sigui una prioritat compartida, es realitzi de manera periòdica i s’impulsin campanyes de sensibilització d’àmbit territorial.
Així mateix, la Corporació ha aprovat una proposta de la Plataforma Pensions Dignes Terres de l’Ebre, presentada en forma de moció pel PSC i a la qual s’han adherit la resta de grups comarcals, que demana instar al Govern espanyol i als grups parlamentaris europeus a rebutjar la creació d’un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposat per la Comissió Europea.