Es constitueix la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura en el Delta de l’Ebre

La constitució d’aquest nou òrgan es basa en els treballs que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha dut a terme els darrers dos anys per adaptar les necessitats del sector aqüícola als nous reptes que estan incidint en la seva activitat productiva

El pròxim dimecres 14 de febrer, als Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a les Terres de l’Ebre, tindrà lloc una reunió en la qual es constituirà la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura en el Delta de l’Ebre, a instàncies de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, atendrà els mitjans de comunicació en relació amb la constitució de la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura cap a les 13 hores. Els mitjans de comunicació podran prendre imatges de la reunió a les 12:45 hores.
La Taula de Cogestió estarà formada per representants de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre (FEPROMODEL) i de les confraries de pescadors del delta, per científics del Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) i de l’Institut de Recerca i Tecnologia Aplicada (IRTA) i per membres de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i dels Serveis Territorials del DARP a les Terres de l’Ebre.
Un cop constituïda la Taula, es debatrà entre tots els seus membres (aqüicultors, pescadors, científics i Administració) les possibles accions que es poden dur a terme en les badies dels Alfacs i del Fangar del delta de l’Ebre per millorar les activitats aqüícoles que allà es desenvolupen.
L’objectiu principal d’aquestes accions és elaborar, entre totes les parts interessades, un model de cogestió adaptativa de les badies del delta que afavoreixi una producció aqüícola de qualitat, sostenible i integrada en el seu entorn. Aquestes actuacions  formen part dels treballs que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha dut a terme els darrers dos anys per adaptar les necessitats del sector productiu aqüícola del delta de l’Ebre als nous reptes que estan incidint en la seva activitat productiva (canvi climàtic, qualitat de les aigües, transport de sediments).
Aquesta Taula es constitueix d’acord amb el treball Anàlisi ambiental de les badies del delta de l’Ebre i el seu entorn. Cap al desenvolupament d’una eina per a la seva gestió integrada que es va presentar al sector productiu de l’aqüicultura del delta de l’Ebre el passat 13 de desembre de 2017 .
Aquell treball era la continuació del que ja s’havia presentat al març de 2017, Anàlisi de la circulació i renovació de l’aigua a la badia del Fangar sota condicions presents i futures. Implicacions per a la gestió, i del presentat el setembre també de l’any passat Canvis a la Badia del Fangar: com afecta la circulació a la pesca i l’aqüicultura.