El Consell Comarcal activa un programa per la contractació de 20 joves

La subvenció que rep l'empresa consisteix en l'import del salari mínim interprofessional (SMI)

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa Fem Ocupació per a Joves 2018, un programa que té com a objectiu inserir laboralment 20 joves de 18 a 29 anys en situació d’atur, a partir de les necessitats de contractació de les empreses de la comarca.

Fem Ocupació per a joves combina accions d’adquisició d’experiència professional en empreses amb d’altres de formació i orientació. D’aquesta manera s’estimula la contractació de joves que adquireixen una formació a mida de les necessitats de l’empresa on treballen.

Segons que ha explicat la presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, ;la prospecció d’empreses per part dels tècnics de l’Àrea d’Activació Econòmica del Consell Comarcal permet identificar els sectors generadors d’ocupació, així com la definició dels perfils professionals requerits per les empreses i que no es cobreixen per manca de persones treballadores qualificades o perquè no disposen de l’acreditació de la seva qualificació professional.

La subvenció que rep l’empresa consisteix en l’import del salari mínim interprofessional (SMI) corresponent al tipus de contracte per jornada complerta o part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i per un màxim de 6 mesos. Aquests contractes subvencionats són  compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals.  La institució comarcal ha participat en els tres anteriors convocatòries d’aquest
programa i ha aconseguit incorporar al món laboral un total de 49 joves, el 100 per cent de les places concedides.

Els joves que vulguin participar en la selecció per incorporar-se a aquest programa poden fer la inscripció a través del web del Consell Comarcal del Baix Ebre: www.baixebre.cat i les empreses poden contactar directament amb l’Àrea d’Activació Econòmica de l’ens al telèfon 977494480.  Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.