Els ampostins podran demanar l’ajuda a rendes baixes a partir de l’1 de juliol

Les persones que necessitin assessorament per tramitar l’ajut poden dirigir-se a la regidora d’Atenció a la Ciutadania, Núria Pla, que els assessorarà durant tot el procés

ajut econòmic diners

A partir del dimecres 1 de juliol es poden ja sol·licitar els ajuts dirigits a les persones perceptores de prestacions baixes, coneguts com ajudes a les rendes baixes. Uns ajuts que poden sol·licitar totes aquelles persones que faci un mínim de tres anys que estan empadronades a Amposta, que siguin propietàries de l’habitatge habitual o titulars d’un contracte de lloguer o d’usdefruit de l’habitatge habitual, que percebin una pensió de qualsevol tipus (jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat) o una prestació no contributiva (RAI, PIRMI, jubilació,…), que no percebre cap ingrés provinent de rendiments de treball ni d’activitats econòmiques i que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries. 

Amb l’objectiu de facilitar la tramitació, l’Oficina de Gestió Tributària ha preparat tota la documentació d’aquelles persones que ja han demanat l’ajut en altres anys i només caldrà que vagin, de 9h. a 13h., als baixos de l’edifici administratiu (on està l’Oficina de Gestió Tributària – plaça de l’Ajuntament, n.6), amb el DNI i fer la tramitació. En cas de necessitar assessorament per a la tramitació poden demanar per la regidora d’Atenció Ciutadana, Núria Pla. 

Quant a les persones que sigui el primer cop que sol·liciten la prestació i vulguin assessorament i ajuda per a fer-ho, poden demanar cita prèvia a la regidora d’Atenció Ciutadana, Núria Pla, al 676167383. 

El termini de sol·licitud acabarà el 30 de setembre. Els ajuts oscil·len entre els 100 i els 140 euros en funció de la renda. En cas de sol·licitar l’ajut a títol personal serà de: 

  • 140 euros per aquelles persones que tinguin ingressos inferiors o iguals 735,90 €. 
  • 120 euros pels que percebin entre 735,91 i 809,49 €. 
  • 100 euros per a aquelles que percebin entre 809,80 € i 956,67 €. En cas que els sol·licitants siguin un matrimoni o dues persones que convisquin rebran: 
  • 140 euros aquells que perceben menys o igual a 1.471,80 €. 
  • 120 euros els que cobrin entre 1.471,81 i 1.618,98 €. 
  • 100 euros aquells que ingressin més de 1.618,98 € i menys de 1913,34 €.