Amposta presenta un pressupost de 30,3M€

Adam Tomàs: “És un pressupost centrat en l’atenció a les persones, amb un increment important de la inversió social, educativa i de reactivació econòmica”

“Un pressupost centrat en l’atenció a les persones, amb un increment important de totes les partides de caire social i reactivació econòmica, el manteniment de les partides culturals i esportives, i una important retallada, de sortida, de les partides vinculades a les activitats festives”. Així ha sintetitzat l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, el pressupost per al 2021 que el plenari de l’Ajuntament portarà a debat i aprovació el proper dilluns 28 de desembre.

Uns comptes que sumen un total de 30.319.000 euros i que s’incrementen un 6,36% respecte el 2020. Aquest increment, tal i com ha explicat Tomàs, està vinculat principalment, “a l’aposta a la reactivació econòmica vinculada a inversions que plantegem en aquest pressupost i és que incloem unes inversions de més de 7,6 milions d’euros, a executar en diferents anualitats i a finançar amb un préstec de 6 milions d’euros, 500.000 euros de recursos propis i 1,14 milions d’euros de subvencions”.

Pel que fa als ingressos, destaca la davallada del 5,36% del capítol de taxes, preus públics i altres ingressos, de 250.000 euros, vinculada a la davallada d’activitat produïda per la covid-19, “una baixada que no queda compensada per l’increment del capítol d’impostos directes que ja vam plantejar en aprovar les ordenances, que suposa el 2,09%”.

“El sí que ens permet mantenir el nivell d’activitat quant a ingressos són, per una banda, el préstec de 6 milions d’euros que tenim previst sol·licitar i l’increment del capítol de transferències de capital, del 95,6%, és a dir, de les subvencions que rebrem d’administracions superiors”, explica l’alcalde.

Quant a les despeses, en el capítol de Personal l’alcalde destaca la davallada de l’1,66%, de prop de 193.000 euros; l’increment del 4,35% de les despeses corrents en béns i serveis i l’increment del 12,85% en les transferències corrents, és a dir, en ajuts i subvencions a la ciutadania i les entitats del municipi.