Adif posa en servei nous sistemes de gestió de tràfic ferroviari entre Tortosa l’Aldea i Amposta

Els nous equipaments incrementaran les prestacions i l'eficàcia de l'explotació ferroviaria

Adif ha posat en servei els nous sistemes de gestió de trànsit entre l’Aldea, Amposta i Tortosa, que han representat una inversió superior als 3,5 milions d’euros.

L’objectiu d’aquestes actuacions és dotar aquesta línia, per la qual circulen els serveis de la línia R16 de Rodalies i els serveis públics de Mitja Distància València-Tortosa-Barcelona, ​​de nous sistemes més moderns per a la gestió de la circulació, així com de sistemes de senyalització i comunicacions de major fiabilitat. D’aquesta manera, s’incrementaran els paràmetres de disponibilitat, funcionalitat, eficiència i eficàcia de l’explotació ferroviària.

Les obres han contemplat la renovació integral dels sistemes per altres més moderns en les estacions de Tortosa i Campredó.

Els enclavaments són elements essencials per a una òptima gestió de l’trànsit ferroviari, ja que són els dispositius que regulen tots els moviments de trens, instal·lacions de seguretat i comunicacions i senyalització, entre d’altres, en l’àmbit de les estacions.

A més, s’han muntat nous sistemes videogràfics per al comandament local dels enclavaments i s’adequarà el de l’estació de l’Aldea, i s’han instal·lat nous elements de camp a les estacions de Tortosa i Campredó, com senyals lluminosos laterals, senyals alfanumèriques indicadors de direcció, caixes de terminals, comptadors d’eixos, o accionaments.

També s’ha actualitzat el sistema existent, Bloqueig Automàtic en via única amb control de trànsit centralitzat (BAU amb CTC), entre les estacions de l’Aldea i Tortosa, el que permet una major flexibilitat de l’explotació ferroviària, i s’ha desplegat una nova xarxa de cablejat per a les instal·lacions de seguretat.

De forma complementària, s’han col·locat cartells i pantalles fixes d’informació, s’han desmuntat les instal·lacions que queden fora d’ús, s’ha tendit cable de fibra òptica per al sistema de comunicacions, s’ha subministrat equipament de telefonia d’explotació i s’han realitzat les operacions per a la integració dels nous dispositius per al seu telecomandament des del Control de Trànsit Centralitzat de València-Font de Sant Lluís.

A més, s’han executat les edificacions tècniques per albergar els nous equips, així com l’obra civil auxiliar i les proves tècniques necessàries per a la seva posada en servei.

D’altra banda, un cop finalitzats aquests treballs, Adif iniciarà altres obres de millora de la infraestructura en el tram Tortosa-l’Aldea per un import de gairebé 1,3 milions d’euros.

Aquestes actuacions consistiran en la renovació de la via mitjançant la instal·lació de nou carril en els més de 13 km d’aquest ramal, i la substitució de més de 3.000 travesses. A més, es rehabilitaran les connexions elèctriques, es construiran noves talperes de formigó i es col·locaran noves canonades de el sistema de drenatge per millorar les condicions d’evacuació d’l’aigua de la plataforma.

Les dues actuacions tenen com a objectiu millorar les instal·lacions ferroviàries augmentant els seus paràmetres de qualitat, disponibilitat, durabilitat i solidesa, contribuint a incrementar el confort, eficàcia, fiabilitat i regularitat de l’trànsit ferroviari en el tram Tortosa-l’Aldea.

D’aquesta manera, es pretén millorar l’explotació ferroviària, racionalitzar les necessitats de manteniment i reduir la probabilitat d’incidències relacionades amb la infraestructura ferroviària.

Aquesta actuació contribueix a la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible ODS setembre (Indústria, Innovació i Infraestructura), que té entre els seus objectius desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat.