Vielha obre una nova convocatòria d’ajudes als comerços afectats per la pandèmia

El consistori estableix una partida de 60.000 € per a pal·liar els efectes, i compensar la reducció d’ingressos a conseqüència de la COVID-19

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran ofereix una nova línia d’ajudes a les PIMES i autònoms del municipi, valorada en 60.000 €, per a ajudar-los a pal·liar part dels efectes econòmics soferts com conseqüència de l’aparició de la COVID-19.

En aquest sentit, podran ser beneficiaris d’aquesta nova ajuda aquelles PIMES i autònoms que puguin acreditar una disminució mínima del 30% de la seva facturació anual, prenent com a referència l’any 2020 en relació a 2019.

Per a aquesta convocatòria s’han establert 3 aportacions econòmiques en funció del tipus d’empresa i pèrdua d’ingressos entre totes dues anualitats. D’una banda, es lliurarà una ajuda de 400 € a les empreses i autònoms que hagin reduït entre el 30% i el 50% dels seus ingressos. Hi haurà una segona aportació de 600 € a les empreses i autònoms que hagin reduït entre el 51% i el 100% dels seus ingressos, i la tercera aportació serà de 2000 €, als negocis d’oci nocturn, si la seva reducció se situa entre el 51 i el 100% dels seus ingressos.

Aquesta és la segona ajuda que brinda el consistori des de l’aparició de la pandèmia. El 2020 es va habilitar una partida de 50.000 €, de manera que amb aquesta nova ajuda, s’hauran lliurat 110.000 € per a ajudar al sector empresarial de Vielha e Mijaran afectat per la COVID-19, si bé, el 2021, s’ha inclòs a l’oci nocturn.

El període per a sol·licitar aquesta ajuda és del 5 al 26 de novembre, concedint-se només una ajuda per sol·licitant. Les persones jurídiques han de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran (https://vielha-mijaran.eadministracio.cat), mentre que les persones físiques poden triar entre presentar les sol·licituds a través de la seu electrònica, presencialment en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran (C/ Sarriulèra, 2 de Vielha) o mitjançant qualsevol dels sistemes legalment previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tota la informació sobre la convocatòria, bases i documents que és necessari presentar, es troben a la pàgina web de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran.