La EMD de Vilac fa treballs de millora en el cementiri

Aquesta intervenció valorada en 7557€ ha estat subvencionada al 100% per la Diputació de Lleida

Durant aquestes últimes setmanes, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilac ha dut a terme treballs de millora i condicionament del cementiri del poble.

Aquesta intervenció valorada en 7557€ ha estat subvencionada al 100% per la Diputació de Lleida, dins del Pla econòmic per als ens locals en l’àrea de salut previst per a enguany.

Les tasques que s’han realitzat han estat les següents: s’han pintat els nínxols, que amb el pas del temps s’havien descolorit. També s’ha fet una neteja de les creus del cementiri, traient les velles que encara romanien en les tombes i en diversos emplaçaments del propi cementiri. A més, s’ha arreglat el mur pedra de la part alta del cementiri, traient les pedres que estaven en mal estat i col·locant noves. I, finalment, també s’ha realitzat la canalització de l’aigua que circula per la part de darrere del cementiri.