Salut incorpora deu tècnics a les residències de les regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

L'objectiu és vetllar pel compliment de les mesures preventives als centres i donar una resposta ràpida en cas de brot

Les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran compten des d’aquesta setmana amb deu tècnics del Servei de Salut Pública que supervisaran de forma presencial les mesures preventives i de control de la covid-19 en tots els centres residencials.

Aquests professionals donaran servei tant als equipaments on hi ha discapacitats com als de gent gran i de salut mental, 143 en total en tot el territori.

En cas de brot, i d’acord amb les indicacions donades pels Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a les Emergències de Salut Pública de cada sector, comprovaran que el centre adopta les mesures adients per minimitzar la transmissió del coronavirus, com ara aïllaments, quarantenes i sectoritzacions.

Aquests professionals visitaran els centres i comprovaran que les mesures preventives adoptades o previstes per les residències s’adeqüen a les recomanacions del Departament de Salut. A més, assessoraran les direccions i els treballadors dels centres en relació amb aspectes d’higiene, formació del personal, previsió de sectorització i circuits, neteja, desinfecció i ventilació, i ús dels equips de protecció individual.

Fins ara, aquesta tasca la duien a terme els tècnics existents al Servei de Salut Pública, que la simultaniejaven amb la seva feina habitual d’inspecció alimentària i ambiental.