Un projecte europeu incorpora el barranc d’Erill per investigar, intervenir i evitar esllavissades al poble

Les solucions que s'adoptaran estaran basades en la natura

El barranc d’Erill (Alta Ribagorça) ha estat classificat en diverses ocasions per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre com un punt de risc amb problemes molt greus de despreniments en el sistema Esera-Noguera Ribagorçana-Garona. Ara, per reduir el risc d’esllavissades durant crescudes o pluges intenses que poden afectar el poble d’Erill la Vall s’ha incorporat com a cas d’estudi al projecte europeu Phusicos. Es tracta d’un projecte “ambiciós” d’investigació i intervenció amb solucions basades en la natura, que pretenen corregir els problemes d’erosió del terreny i de corrents d’arrossegalls i que poden arribar en forma de torrentades sobre el nucli d’Erill, tal com ja està documentat al segle XX.

El projecte que compta amb 357.000 euros culminarà l’abril del 2023. Pretén aprendre sobre els sistemes basats en solucions tradicionals i com aquests afavoreixen a la recuperació dels sòls, revegetació, plantació i el conjunt de l’ecosistema com aliats indispensables per reduir els riscos naturals.

L’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, ha destacat la importància del projecte per intentar reduir els riscos que poden suposar noves esllavissades a la natura i al poble d’Erill, situat a molt pocs metres del barranc.

També es preveu divulgar els coneixements científics, tècnics i pràctiques que s’extreguin d’aquest projecte entre els veïns i tècnics locals per tal de potenciar les solucions sostenibles en combinació o com a substitució de les solucions de correcció hidrològica o d’estabilització mitjançant “tècniques dures”, constituïdes bàsicament en formigons.

El projecte d’Erill ha estat seleccionat juntament amb altres tres (dos de França i un d’Aragó) per tractar-se d’una petita conca poc intervinguda per l’home i amb molta informació i documentació tècnica prèvia, gràcies a estudis previs que s’hi estaven fent des del 2007.

Els experts nacionals i internacional han considerat aquesta conca com un laboratori a l’aire lliure per poder monitorar determinats comportaments del terreny, abans, durant i després de la intervenció i aplicació de les tècniques verdes, i així objectivar tècnicament les dades per tal que puguin ser utilitzades en l’àmbit nacional i internacional per altres casos similars. El director de la Comunitat de Treball dels Pirineus, Jean-Louis Valls, ha destacat l’aplicació de solucions basades en la natura i els coneixements que se’n derivaran podent transferir-los a altres indrets.

La intervenció, amb finançament de la Unió Europea sota el programa Horitzò 2020, és promoguda per l’Ajuntament de la Vall de Boí amb el suport de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic de la Comunitat de Treball dels Pirineus i l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic.