Els Pompièrs d’Aran podran adquirir nous vehicles

El Conselh Generau d'Aran ha aconseguit 400.000 euros per a la seva adquisició

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El cos de Pompièrs del Conselh Generau d’Aran ha celebrat aquest dissabte, 4 de desembre, a la festa de la seva patrona, Santa Barbara, en una cerimònia adaptada a la situació sanitària i a la nova normalitat.

Avanços cap a un nou model de gestió integral de les emergències a l’Aran

Durant aquest acte, la síndica d’Aran, Maria Vergés, ha destacat el treball dut a terme pel Conselh Generau d’Aran en el marc del desplegament del nou model de gestió integral de les emergències a la Val d’Aran. En aquest sentit, la síndica explicava que: “en matèria laboral, des del govern d’Aran s’han realitzat els processos selectius per cobrir les diferents places que es contemplen al nou model, es treballa en la regulació del marc laboral dels pompièrs voluntaris per assegurar la seva seguretat laboral i jurídica, i s’ha aprovat també la creació i el funcionament de les borses de treball de la societat Pompièrs-Emergéncies SL”.

Pel que fa a infraestructures i equipament, Vergés afirmava que: “hem avançat, i aviat finalitzarà, el procés d’implementació de la sala central Joan Canalias, ubicada a Casau i que suposarà una millora substancial de l’efectivitat en la gestió de les emergències, així mateix, enguany el Conselh Generau d’Aran ha aconseguit tenir un helicòpter propi i durant 6 mesos, un avanç en matèria de rescats de muntanya i mentre treballem perquè sigui una realitat durant tot l’any i, per un altre costat, hem adquirit dos noves ambulancies que han arribat aquesta mateixa setmana i diversos equips de protecció individuals per als nostres efectius”.

La sindica d’Aran ha volgut destacar els treballs duts a terme per Pompièrs Emergéncies S.L perquè “per primera vegada, la Val d’Aran compta amb un Pla Estratègic per a la gestió sostenible del règim del foc, que donarà resposta als nous escenaris de canvi climàtic i escala en les generacions d’incendis. Un Pla pioner que crei un marc de treball transversal i de consens territorial sobre l’usatge del foc, donant instruments als gestors de les emergències a l’Aran”.

Conflicte per Acord Institucional de gestió integral d’emergències al territori

D’un altre costat, durant la seva intervenció, la síndica ha fet referència a la problemàtica sorgida entre el Conselh Generau d’Aran i el Departament d’Interior de la Generalitat a causa de l’incompliment de l’Acord Institucional de gestió integral d’emergències al territori per part de l’executiu català, que va suposar la interposició per part de la màxima institució aranesa d’un recurs administratiu contenciós.

En aquest sentit, Vergés afirmava que: “la voluntat del Conselh Generau d’Aran ha sigut sempre la de trobar vies de solució a aquest conflicte basades en la lleialtat i el respecte institucional, per aquest motiu, una vegada constituït el nou govern de la Generalitat, vam iniciar una nova negociació amb la direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments que ha permès que avui puguem anunciar que aquest conflicte s’ha resolt i que durant les setmanes vinents, el Conselh Generau rebrà una dotació econòmica específica per a poder adquirir aquests vehicles necessaris”.

Al seu discurs, la síndica d’Aran ha volgut agrair: “la vocació, l’entrega, esforç i coratge del nostre cos de pompièrs i pompières, que representen un exemple per a la nostra ciutadania i que representen aquests valors, sent una de les cares visibles de la nostra institució, el Conselh Generau d’Aran; una representació que han mantingut sempre amb dignitat i respecte”.