El fòrum romà Iulia Libica de Llívia, protagonista a la revista Madrider Mitteilungen

La publicació d’un nou article referma el valor patrimonial d'aquest jaciment situat al bell mig del Pirineu i el situa en el panorama internacional

L’Institut Arqueològic Alemany de Madrid ha publicat recentment,
a la seva revista especialitzada Madrider Mitteilungen (núm. 62), un article dedicat al
fòrum romà Iulia Libica de Llívia. El text, àmpliament documentat amb un detallat
reportatge fotogràfic, posa en valor les últimes troballes al jaciment i les dona a conèixer
en l’àmbit internacional. Signen l’article l’equip d’arqueòlegs i arqueòlogues César Carreras (UAB), Jordi Guàrdia, Josep Guitart (UAB), Anna Gutiérrez Garcia-Moreno
(ICAC), Maria Pilar Lapuente (UniZar) i Roberta de Febo (UAB), amb el títol “El
descubrimiento del forum de Iulia Libica (Llívia) y de sus vestigios de estatuària”.

El descobriment del fòrum de Iulia Livica (Llívia) i les excavacions inicials dutes a terme
permeten ja apreciar la rellevància d’aquest monument enclavat a la vall pirinenca de la
Cerdanya. La finalitat de l’article és donar a conèixer aquest nou fòrum de la Hispania
Citerior, exposar una aproximació a la cronologia de la seva construcció i realçar les
restes d’estatuària en marbre que ha proporcionat fins al moment.

“Les restes d’escultures trobades en la fase d’excavació del fòrum romà de Iulia Libica,
esculpides en marbre de Carrara i que es van fer portar des d’Itàlia a aquesta vall
pirinenca, corroboren la importància arqueològica del jaciment. La publicació de l’article
a la revista Madrirer Mitteilungen ens dona l’oportunitat de difondre aquesta notícia a
escala internacional i ressaltar la importància de la troballa”, ha explicat el director del
programa de recerca de Iulia Libica, Josep Guitart (UAB).

L‘article presenta un estudi arqueomètric i una primera interpretació iconogràfica que
permet contextualitzar el moment inicial del fòrum, a l’espera que futures campanyes
arqueològiques puguin completar l’arquitectura del fòrum, confirmar les datacions i
proporcioni més dades sobre la iconografia escultòrica, els orígens dels marbres i les
seves funcions representatives.

Guitart ha volgut remarcar també que, durant la campanya arqueològica d’excavació de
2021, han aparegut nous fragments d’escultura que refermen encara més el valor
patrimonial del fòrum romà de Iulia Libica, un jaciment situat al bell mig de la vil·la de
Llívia.

Els treballs d’excavació al fòrum romà de Iulia Libica i al Castell de Llívia han estan
liderats per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica (ICAC); amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llívia, la Diputació de Girona i
el Servei d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya; i sota la direcció dels arqueòlegs Cèsar Carreras i Jordi Guàrdia (que va
defensar la seva tesi doctoral sobre el fòrum romà de Iulia Libica i l’arqueologia urbana
de Llívia a l’ICAC l’any 2018, en el marc del programa de Doctorat interuniversitari en
Arqueologia Clàssica URV-ICAC-UAB).

La revista Madrider Mitteilungen té molta difusió en l’àmbit de l’arqueologia clàssica i,
molt especialment, en escultura. És una publicació del Departament de Madrid de
l’Institut Arqueològic Alemany que s’edita anualment des del 1960. L’article “El
descubrimiento del forum de Iulia Libica (Llívia) y de sus vestigios de estatuària” s’ha
publicat en accés obert i es pot consultar al següent enllaç:
https://publications.dainst.org/journals/mm/article/view/3657