Aeroports de Catalunya adequarà i gestionarà l’Aeròdrom de la Cerdanya

L'objectiu és desenvolupar les activitats d'aviació més sostenibles i reduint l'impacte ambiental amb noves tecnologies

Entrada de l'aeròdrom amb un cartell a la dreta on es pot llegir Aeròdrom de Cerdanya. ACN

El Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya, conformat a parts iguals per la Generalitat i el Consell Comarcal, ha acordat que la gestió de l’equipament passi a Aeroports de Catalunya, per tal que el condueixi cap a la nova etapa que s’obre amb el Pla director urbanístic aeroportuari recentment aprovat. Pel que fa a l’activitat aeronàutica, es fomentaran els usos més sostenibles, com el vol a vela, àmbit en el qual l’aeròdrom ja és un referent mundial. En paral·lel, se seguirà monitoritzant l’impacte acústic de l’activitat, tot fomentant la utilització d’aeronaus menys sorolloses. Així, es preveu la implementació de trajectòries d’aproximació avançades basades en la navegació amb satèl·lits, per reduir sorolls i emissions.

L’octubre de 2008, el Consorci va concessionar la gestió de l’aeròdrom i ara, tretze anys després, quan aquesta ha finalitzat, s’ha decidit traspassar-la a Aeroports de Catalunya. Tal com ja es fa amb altres infraestructures, es treballarà per obrir les instal·lacions de l’equipament al territori, perquè els seus habitants hi puguin accedir i fer-ne ús. Per fer-ho possible, es durà a terme un pla d’adequació, especialment en els edificis i hangars existents, donant compliment a les previsions establertes en el Pla Director Urbanístic i Aeroportuari (PDUA) aprovat per la Generalitat l’any 2020. A més, la gestió ordinària es complementarà amb eines de gestió remota, solucions que Aeroports de Catalunya està ja implementant en aeròdroms i heliports.