S’obre el termini per presentar les sol·licituds per optar al Bo Lloguer Jove 2022 de la Seu

A partir del pròxim dimecres 8 de juny, a les 9 del matí, i fins el 17 de juny a les 5 de la tarda, tant per via telemàtica com de manera presencial (demanat cita prèvia a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell)

A partir del pròxim dimecres 8 de juny, a les 9 del matí, i fins el 17 de juny a les 5 de la tarda, es podran presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions de Bo Lloguer Jove 2022.

Aquesta subvenció s’adreça a les persones físiques d’entre 18 i 35 anys que, en aquest any natural, tinguin fins a 35 anys (l’edat de 35 anys inclosa) i hagin subscrit, o estiguin en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Al respecte d’aquestes convocatòries, es podran tramitar via telemàtica https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22866_Bo_lloguer_joves?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c o presencialment al servei d’habitatge de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell demanant cita prèvia al telèfon 670 05 04 36 o al mateix de l’Ajuntament.

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.