La Seu d’Urgell atorga aquest any gairebé 26 mil euros a diversos projectes solidaris i de cooperació

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha atorgat un total de 25.786,75 euros a diversos projectes de caire solidari i cooperatiu que porten a terme ONG sense ànim de lucre amb seu a la nostra ciutat durant aquest any 2021, com també a campanyes d’emergència del Fons Català de Cooperació.

Els projectes han rebut subvenció de la convocatòria aprovada per la Junta de Govern el dia 8 de març de 2021. Les bases reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions es van aprovar pel plenari municipal del passat 21 de desembre de 2020. Aquesta convocatòria, que disposava d’un crèdit de 21.786,75 euros ha atorgat les següents subvencions:

  • L’ONG La Seu Solidària als projectes de millora de la qualitat de vida de famílies de Bagong Silang, a Manila (Filipines), amb una subvenció de 4.500€; i a l’establiment d’un hort comunitari liderat per dones de Djindéme, al Senegal, amb una subvenció de 4.000€.Ambdós projectes han rebut el 100% de l’import sol·licitat.
  • L’ONG Cruzada por la Alegría que promou el projecte Cruzada por la Alegría al Servei d’Oncologia de l’Hospital Pediatrico Sur Docente de Santiago de Cuba. Aquest projecte ha rebut 7.037,86€ que correspon al 84,42% de l’import demanat.
  • L’ONG Pirineu amb el Sàhara que promou el projecte Vacances en Pau 2021, lligams d’amistat per sempre, als campaments de refugiats de Tindouf a Algèria. Aquest projecte ha rebut una subvenció de 3.000€ que correspon al 100% de l’import sol·licitat.

Resposta d’emergència COVID-19 a l’Índia

A més de l’atorgament d’aquests ajuts, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell també ha col·laborat en la campanya d’emergència endegada pel Fons Català de Cooperació, concretament al projecte “Resposta d’emergència COVID-19 a l’Índia: enviament urgent de respiradors a l’hospital Ahalya a Gunpur, Andhra Pradesh”, amb una subvenció de 7.248,89€.

Val a dir que aquest ajut s’ha pogut atorgar a través de la partida per campanyes d’emergència que compta amb 4.000 euros, a la qual s’hi han sumat els 3.248,86€ que havien quedat de la partida de les subvencions per a projectes de caràcter solidari i cooperatiu.

Recordem que aquestes subvencions tenen dos objectius principals: potenciar que les ONG sense ànim del lucre del nostre municipi que col·laborin o portin a terme directament o que el destinatari o beneficiari del projecte sigui una administració local, comunitat o organització local, projectes de cooperació al desenvolupament; i distribuir, tot o una part de la consignació pressupostària, en règim de concurrència competitiva l’import que s’atorga a cada sol·licitant.