La Seu d’Urgell aprova la modificació del pla parcial del SUD-1

D’aquesta manera s’aconsegueixen un total de 4 hectàrees públiques per poder construir el futur hospital comarcal de l’Alt Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell aprovarà, amb tota probabilitat durant el ple d’avui, la modificació del Pla Parcial del SUD-1 que permetrà disposar dels terrenys necessaris per a la construcció del futur hospital comarcal de l’Alt Urgell.

Amb aquesta modificació del pla parcial del SUD-1, s’aconseguirà que les 2/3 parts del total d’aquesta superfície d’aquest sector sigui pública, en una sola peça, guanyant així més superfície amb un total de 13.000m2 per l’hospital comarcal de l’Alt Urgell, amb una gran zona verda. D’altra banda, només ¼ part del total de la superfície del sector tindrà un ús comercial.

D’aquesta manera, el sector SUD-1 tindrà dues àrees diferenciades separades per la carretera N-260. A la part sud del sector, de titularitat pública, és on el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya construirà el nou hospital, mentre que la part nord del sector, de titularitat privada, està reservada per a usos comercials. Val recordar que el pla parcial general de la Seu d’Urgell, aprovat l’any 2002, ja preveia una zona comercial en aquest sector, que ara veu disminuïda la seva superfície de forma significativa.