Vila-seca en Comú es posiciona a favor de les demandes dels marxants

Defensen l’anul·lació de les taxes municipals relacionades amb aquesta activitat durant tot l’any 2020 i la reducció del 50% de les de 2021

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha enviat un comunicat en què anuncia el seu
recolzament i defensa de les peticions que la Taula de Marxants de Catalunya i l’Associació
de Marxants de Tarragona ha enviat mitjançant una carta a l’Ajuntament de Vila-seca.

Els Comuns han anunciat que defensaran en les negociacions pertinents l’anul·lació o “cost
zero” de totes les taxes municipals relacionades amb aquesta activitat durant tot l’any 2020,
per tant amb efecte retroactiu, des de l’1 de Gener al 14 de Març. També proposaran la
reducció del 50% de les taxes exposades en els anteriors paràgrafs per l’any 2021.
Igualment, demanaran que l’Ajuntament cooperi amb el sector amb material de protecció
fins erradicar la situació actual de contagi.

Mario Téllez, portaveu de Vila-seca en Comú, manifesta que el mercat ambulant a Vila-seca
es “un estímul econòmic per a la població”. A més de l’activitat pròpia dels marxants “també
genera activitat als bars i comerços limítrofs, especialment els ubicats als comerços del
propi mercat municipal, en decliu des de fa anys”. Per aquests motius considera
imprescindible la col·laboració de l’Ajuntament “per aconseguir reobrir el mercat ambulant
de Vila-seca amb les mesures necessàries en matèria de seguretat i d’higiene, per tal d’evitar
al màxim els riscos de contagi del Covid-19”.