Vila-seca en Comú demana anular els ajuts econòmics a l’Abadia de Montserrat

El Consistori ha pagat un total de 57.000 euros al llarg de 19 anys a la Fundació Abadia de Montserrat en concepte d’ajuda econòmica a raó de 3.000€ anuals

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha registrat una moció on demana iniciar els tràmits pertinents per deixar sense efecte el Conveni de Col·laboració entre la Fundació Abadia de Montserrat i l’Ajuntament de Vila-seca. Aquest conveni compromet al consistori vila-secà a aportar a la fundació, en concepte d’ajuda econòmica i amb caràcter de subvenció irrevocable, tres mil euros anuals amb càrrec al pressupost vigent de la Corporació.

Segons informa el partit liderat per Mario Téllez, l’11 d’abril de 2002 l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació Privada Abadia de Montserrat van signar a Montserrat un conveni de col·laboració destinat a la millora dels equipaments culturals i socials del santuari, greument afectats pels aiguats de l’any 2000. Aquest conveni té una vigència anual i s’entén tàcitament prorrogat si cap de les dues parts ho denuncia, amb una antelació mínima de sis mesos. És per això que des de l’any 2002 l’Ajuntament ha pagat “religiosament” tres mil euros en concepte d’ajuda econòmica any rere any sumant un total de 57.000 euros.

Des dels Comuns afirmen que aquest conveni ja ha complert amb escreix el seu objectiu atès que “fa anys que els espais perjudicats pels aiguats s’han restaurat”. A més consideren que l’Abadia beneficiària de la subvenció no requereix aquest tipus de donacions ja que “té milionaris beneficis fruit de l’explotació turística de botigues, hotels i bars que tenen en propietat”.

Més enllà de les discrepàncies ideològiques pròpies d’una formació laica com la seva, els de Téllez afirmen mantenir “dubtes raonables” que el manteniment de la subvenció “no contradigui allò que disposa el Pla Estratègic de Subvencions en vigor”. A més, recalquen que en la situació de crisi pandèmica vigent “existeixen altres prioritats en matèria de cooperació”.