Vila-seca demana augmentar les places de Formació Professional

La moció defensada per Vila-seca en Comú fou aprovada amb els vots favorables dels Comuns, Vila-seca-Segura (Junts), PSC i els regidors no adscrits

En la darrera sessió plenària de l’Ajuntament de Vila-seca es va aprovar una moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú, en la qual reclamava una oferta formativa pública digna i de qualitat. La iniciativa va comptar amb 18 vots a favor. Tota la corporació va donar suport a excepció de Decidim Vila-seca, marca blanca d’ERC al municipi.

Concretament el consistori va acordar instar el Departament d’Educació a augmentar imminentment les places públiques de FP, tant de Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) com els Programes de Formació i Inserció (PFI) per garantir l’accés a tot l’alumnat mancat de plaça al municipi.

La regidora i portaveu adjunta de Vila-seca en Comú, Nuria Miret,  va resumir la problemàtica que estava apareixent a Vila-seca en relació a l’absència de places d’educació pública d’FP i va criticar que la Generalitat hagi decidit augmentar les ràtios d’FP un 10% abans de l’inici de la matrícula. “Una decisió presa unilateralment i fora de temps, que només s’entén en un intent d’apaivagar l’estrall que suposaria per la Conselleria un nou reguitzell de titulars denunciant la manca de places públiques d’FP a Catalunya”, assenyala.

Cal recordar que el Síndic de Greuges ja es va pronunciar sobre la situació crítica de la Formació Professional a Catalunya, després de les denúncies d’algunes famílies i del sindicat CCOO. El Síndic va considerar que Catalunya té un dèficit de places estructurals i que hi ha una manca de garanties d’escolarització i d’oportunitats per als i les joves que opten per l’itinerari professional.