Vila-seca serà Ciutat Defensora dels Drets Humans

El municipi del Tarragonès serà junt a Reus els únics representats de la província dins de la Xarxa de Ciutats Defensores dels Drets Humans a proposta de Vila-seca en Comú

El Ple Municipal de l’Ajuntament Vila-seca ha aprovat per unanimitat una proposta del Grup Municipal de Vila-seca en Comú per adherir el municipi del Tarragonès a la Xarxa de Ciutats Defensores dels Drets Humans.

Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte conjunt entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau, amb la participació de municipis catalans i altres institucions, que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels drets humans al conjunt de la ciutadania dels municipis participants. Igualment es busca evidenciar i conscienciar a la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la tasca quotidiana.

Segons manifesta la formació Vila-seca organitzarà, juntament amb altres municipis participants, l’estada a Catalunya d’un grup de defensors i defensores dels drets humans durant un període de 7/10 dies per organitzar una sèrie d’activitats de diferent naturalesa com ara xerrades, tallers, trobades, reunions institucionals o visites a escoles que serviran per donar a conèixer la tasca dels defensors/es i la importància de recolzar-los.

El municipi del Tarragonès serà junt a Reus els únics representats de la província dins de la Xarxa de Ciutats Defensores dels Drets Humans a proposta de Vila-seca en Comú