Repsol finalitza la parada de l’àrea combustibles

Ha finalitzat la parada programada de l'àrea de combustibles del Complex Industrial de Repsol a Tarragona,en la que s’han destinat 30 milions d’euros a treballs per millorar la innovació tecnològica i la competitivitat de les instal•lacions

Repsol ha destinat més de 30 milions d’euros a la parada programada de l’àrea de combustibles del Complex Industrial de Tarragona,que ha finalitzat a principis d’aquest mes de juliol. Els treballs han permès realitzar tasques d’inspecció, manteniment, innovació tecnològica i medi ambient, així com desenvolupar tasques de reparació i neteja d’equips. En total s’han inspeccionat aproximadament 480 equips, 170 línies i 270 vàlvules de seguretat.
En l’àmbit del Medi Ambient, la parada s’ha desenvolupat sense incidències ambientals, ni en el procés de parada de les unitats, ni en els treballs de parada pròpiament dits, ni en la posada en marxa posterior que s’està completant en aquests moments.

El balanç en matèria de Seguretat és positiu. La seguretat del personal és la màxima prioritat de Repsol i, en aquesta línia, s’han desenvolupat cursos de formació específica per als treballadors de plantilla i de les empreses auxiliars que han participat en la parada. A més de la formació ordinària, s’han impartit un total de 30.000 hores de formació extraordinària en matèria de Seguretat. Durant la parada, un grup de coordinació de seguretat, integrat per més de 120 tècnicsde prevenció,ha desenvolupat una important tascaen la que s’ha donat prioritat a la Seguretat i al respecte al Medi Ambient. En Seguretat cada dia és un dia nou, no es tracta només d’aconseguir una fita sinó de recórrer un camí, un camí de millora cap a l’excel•lència.

Entre el personal de Repsol i el de les empreses col•laboradores, han passat per les instal•lacions del Complex una mitjana diària de 1.200 persones, a més de les 2.700 habituals. S’han produït puntes de treball durant les quals han accedit fins a 1.800 persones per realitzar tasques relacionades amb la parada. Així han arribat a treballar simultàniament, més de 4.000 persones a l’interior del Complex. Aquest volum de persones i treball equival a un total de 400.000 hores/home.

Aquests professionals provenen de més de 92 empreses col•laboradores que majoritàriament tenen implantació en l’àmbit territorial de Tarragona. Des de Repsol, s’ha fet un esforç per fomentar l’ocupació entre les empreses i els treballadors de l’entorn immediat.
Repsol ha fet un seguiment entre les empreses de serveis participants en la parada, a fi de conèixer de primera mà el nombre de treballadors eventuals dels municipis del nostre entorn, que han estat contractats específicament per a aquesta parada.El resultat d’aquest examen és que la parada de Combustibles 2018 de Repsol ha comportat la contractació eventual per a la parada, d’un total de 528 treballadors empadronats als municipis que tenen instal•lacions industrials de Repsol al seu terme municipal.