Pere Granados proposa la construcció d’habitatge assequible per als joves de Salou

L’actual alcalde i candidat a la reelecció, Pere Granados, ha remarcat que un dels punts importants del seu programa social de govern per al proper mandat 2019-2023, serà la promoció la construcció de promocions d’habitatges assequibles, destinats al col•lectiu jove principalment.

Aquestaproposta programática s’hacomençant a treballaramb una primera reuniómantingudaamb la cooperativa de l’UGT, Qualitat HS, de Llar Unió Catalonia, que en elsseus 25 anys de funcionament ja ha entregatmés de 4.000 habitatgesamb la construcció de 92 promocions en diferentspunts del territoricatalà.

Segons l’alcalde i candidat, “aquesta proposta és fonamental per atendre i garantir aquelles necessitats emparades pel dret a un habitatge digne i de qualitat, a través de preus assequibles; que va íntimament lligat a la idea d’igualtat i de cohesió social, perquè la capacitat d’adquisició per accedir a un habitatge de renda lliure no és igual per a tothom”.
Afegia que “es tracta d’una proposta per satisfer las necessitats socials no ateses suficientment pel mercat”.

A la reunió hi van assistir el propi Pere Granados; el president de Qualitat HS, Pedro Parra; i Jesús Barragán.