La Canonja tira endavant els ajuts als joves per al pagament del lloguer

La quantia de l’ajut podrà variar en funció dels ingressos i les circumstàncies personals dels beneficiaris

L’Ajuntament de la Canonja va aprovar, amb l’abstenció del grup PDECAT-CiU i el vot favorable de PSC, CUP i PP,en la sessió ordinària del plenari celebrada el dia 1 de febrer les bases reguladores per a la concessió de subvencions a persones joves per al pagament del lloguer.

Els ajuts van destinats a aquelles persones que  tinguin entre 18 i 34 anys en el moment de la signatura del contracte de lloguer; que hagin estat com a mínim 5 dels últims 10 anys empadronades a la Canonja; que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge a la Canonja signat entre l’1 de gener de 2018 al 30 de novembre de 2018 (inclòs), amb una renda entre 200 i 600 € mensuals i amb una durada mínima d’un any; que no disposin d’un pis en propietati que els ingressos de la unitat de convivència no superin el resultat de multiplicar per quatre l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).La quantia de l’ajut podrà variar en funció dels ingressos i les circumstàncies personals dels beneficiaris.

També, en aquest ple, tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament van presentar i aprovar, conjuntament, una moció per instar a la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d’emergència social.

Després que en la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves lleis per tal d’intentar fer front a la situació d’emergència social i dotar-se d’eines vàlides per millorar la vida dels catalans i catalanes, en especial els més desafavorits i una part d’aquestes lleis han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, la moció posa de manifest “la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a l’agulla per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant per les suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar polítiques públiques que mitiguin els estralls socials que està produint la crisi econòmica que patim des de 2008”, pel que s’insta al nou Govern de la Generalitat al desplegament efectiu d’allòcontemplat en els articles no anul·lats o suspesos pel Tribunal Constitucional, a dotar els recursos necessaris per fer-ho i a estudiar la manera d’arribar a acords polítics per intentar recuperar bona part dels drets continguts en els articles suspesos o anul·lats pel TC.