Aprovades les bases per al lloc de treball de gerent/a a l’Ajuntament de Torredembarra

El termini de presentació de les instàncies serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOPT

0
515
Circ Raluy Legacy 728×90

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Torredembarra del 28 de març de 2018 va aprovar les bases específiques que han de regir la provisió d’un lloc de treball de gerent/a pel sistema de lliure designació. Aquest sistema també comporta la realització d’un procés selectiu per garantir la publicitat i la concurrència i els principis de mèrit i capacitat.

L’alcalde, Eduard Rovira, ha recordat que la creació d’aquesta figura directiva per a millorar l’organització de l’Ajuntament ha estat una de les accions prioritàries a realitzar en l’actual mandat des del vessant dels recursos humans. En aquest àmbit, ha recordat que ja s’ha dut a terme un estudi sobre la situació organitzativa actual i que en aquests moments s’està elaborant una nova Relació de Llocs de Treball.

Tal com recullen les bases, l’objectiu fonamental del lloc és: impulsar, coordinar i dirigir l’activitat conjunta dels diversos àmbits de l’Ajuntament, supervisant la consecució dels resultats esperats i vetllant per la coordinació i coherència de la gestió global. A grans trets, les funcions generals que dur a terme el gerent/a són: planificar i avaluar l’organització de la gestió municipal i dissenyar, revisar i implementar processos de gestió en les àrees que ho requereixin; coordinar la gestió dels recursos humans municipals; planificar, dirigir i avaluar la gestió de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà; planificar, dirigir i avaluar la implementació de l’administració electrònica en la gestió municipal, i coordinar les direccions de les regidories de Govern i els serveis, entre d’altres.

A més dels requisits habituals en els processos selectius de personal de l’administració pública, cal estar en possessió de títol universitari de llicenciatura o grau. Els criteris d’avaluació es basaran en els mèrits i les aptituds. Pel que fa als mèrits, es puntuaran un seguit de criteris com ara l’experiència professional a l’administració pública local o en d’altres administracions, així com l’experiència professional en tasques directives en l’àmbit privat, la formació universitària jurídica, econòmica i en administració i direcció d’empreses, postgraus, entre d’altres. Per a valorar les aptituds, els i les aspirants que superin la fase d’acreditació de mèrits hauran d’aportar una memòria explicativa d’un projecte de desenvolupament de les funcions de gerència i també es mantindran entrevistes personal entre els que hagin obtingut millor puntuació en la valoració de la memòria.

El termini de presentació de les instàncies serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al BOPT (publicació pendent).

Les bases específiques es poden consultar aquí.

FER UN COMENTARI