L’Ajuntament de Constantí reforça el servei de neteja de carrers amb una màquina hidronetejadora

L’Ajuntament de Constantí ha reforçat el servei de neteja i desinfecció dels carrers de la població amb una nova màquina hidronetejadora dual. Es tracta d’una de les millores que inclou el nou contracte de recollida de residus, neteja viària i deixalleria, que ha entrat en vigor el desembre de 2020 i que gestionarà tots els serveis mediambientals del municipi. El contracte té una durada de 4 anys prorrogable a un altre, i ha estat adjudicat a l’empresa FCC.

Aquesta nova màquina hidronetejadora, que utilitza aigua a pressió a alta temperatura, permetrà una neteja ràpida i efectiva durant tots els dies (inclosos diumenges i festius) als carrers i zones públiques.

A banda d’aquesta nova màquina, el nou contracte preveu implantar progressivament noves millores en el servei com l’augment de les freqüències de recollida i l’increment de la recollida selectiva amb un servei de porta a porta als comerços. Es preveuen també diverses campanyes informatives anuals per educar la ciutadania i les empreses en matèria de recollida selectiva. Es garanteix la reposició automàtica dels contenidors, tant de superfície com de recollida comercial, i es garanteix també un control constant de la realització i la qualitat dels serveis. D’altra banda, es preveu l’increment de 3 noves illes de contenidors de superfície al carrer Jaume I (mercat), carrer Macià Martorell i carrer Joan Miró.

Pel que fa a la deixalleria, passarà de ser comarcal a municipal. Això suposarà un increment del nombre de dies d’obertura, de dilluns a dissabte, i una nova reglamentació per aconseguir un millor servei, més ecològic, net i sostenible.