La Pobla de Mafumet activa una campanya de suport a la discapacitat

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins el 30 de novembre, de manera presencial i telemàtica a través de la seu electrònica municipal

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha posat en marxa una nova iniciativa de caire social, en aquest  adreçada a les persones amb diversitat funcional. L’acció es concreta en un programa de subvencions per a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, per a l’adquisició o lloguer de productes de  suport o ajuts tècnics que els permetin augmentar la seva autonomia personal i, per tant, millorar la  seva qualitat de vida i benestar, així com fomentar la seva inclusió social. 

La campanya cobreix, amb un import màxim de 400 euros en concepte d’ajut directe, el lloguer o  adquisició de qualsevol dels productes admesos en el Catàleg 2020 del programa de la prestació  d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA). En qualsevol cas, però, cal que el producte de  suport o ajut tècnic objecte de la sol·licitud de subvenció estigui relacionat directament amb la causa de  la discapacitat per la qual ha estat reconeguda la persona sol·licitant. 

En aquest sentit, l’Ajuntament pobletà no concedirà ajuts, a excepció d’aparells d’ús exclusivament  personal, a persones amb discapacitat ingressades en centres residencials, atès que es considera que  aquests aparells formen part dels elements necessaris per a l’atenció que ha de donar el centre. 

Les persones interessades a acollir-se a aquest programa d’ajuts podran presentar la seva sol·licitud  fins al proper 30 de novembre, i s’hi podran acollir tant les noves adquisicions de material de suport  com aquelles efectuades des de l’1 de gener del 2021, sempre i quan es presenti la pertinent  documentació de compra o lloguer. 

La presentació de sol·licituds pot ser realitzada de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà  (OAC), sempre amb cita prèvia; o bé en qualsevol moment de manera telemàtica, a través de la Seu electrònica municipal, a on també s’hi pot descarregar el formulari de sol·licitud. 

Igualment, per tal de poder obtenir l’ajut, la persona sol·licitant haurà d’estar empadronada al municipi abans del 6 de juliol de 2020 -és a dir, un any abans de la data d’aprovació inicial de les bases  reguladores d’aquest programa d’ajuts-; tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o bé ser beneficiària d’una pensió de la Seguretat Social d’incapacitat permanent en grau d’invalidesa 

total, absoluta o gran invalidesa, o pensionista de classes passives que tinguin reconeguda una pensió  de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat; poder acreditar la necessitat de  l’ajut, mitjançant la prescripció facultativa o informe del/de la treballador/a social; i estar al corrent de les  seves obligacions tributàries. 

En relació a aquesta nova iniciativa de caire social, l’alcalde del municipi, Joan Maria Sardà, afirma que  “la principal utilitat i finalitat d’un Ajuntament és fer costat als seus habitants i treballar per millorar les  condicions de vida i els serveis públics al poble, a partir de la gestió dels recursos públics, i aquesta  campanya encaixa perfectament amb aquest objectiu, ja que estem contribuint a millorar la qualitat de  vida de persones amb necessitats especials i específiques”.