Els millors estudiants de la Pobla tornaran a ser premiats i reconeguts per l’Ajuntament

Els tres millors expedients acadèmics al final de cada cicle educatiu seran reconeguts i premiats econòmicament pel consistori

En el marc de la política municipal d’impuls a la formació i a l’educació a tots els nivells,  l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha posat en marxa una nova edició -la vuitena- dels Premis  als millors expedients acadèmics. Amb aquesta iniciativa el consistori, en nom de tot el municipi,  vol reconèixer el mèrit, l’esforç, la dedicació i la constància dels estudiants pobletans més  destacats. 

Per aquest motiu i des de fa vuit anys, l’Ajuntament convoca aquests guardons, que premien  econòmicament els tres millors expedients acadèmics de cada cicle educatiu, tant per als  pobletans que cursin els seus estudis al municipi com per als que ho fan fora de la Pobla. 

A més i com a premi extraordinari, també es concedirà una estada a l’estranger, per estudiar in  situ l’idioma local, a l’alumne/a que hagi assolit la millor nota global final de Batxillerat o Cicle  Formatiu de Grau Superior, de qualsevol especialitat. Aquest premi té una dotació màxima de  1.800 euros i és l’estudiant guardonat qui decideix el país a on vol cursar aquesta estada a  l’estranger per aprendre o perfeccionar el seu coneixement de l’idioma local. 

Pel que fa a la resta de guardons, també dotats econòmicament, ofereixen premis de 150, 125 i  100 euros, per als alumnes d’Educació Primària en cadascun dels seus tres cicles (inicial, mitjà i  superior); de 300, 275 i 250 euros, per als de Secundària, en cadascun dels seus dos cicles  (primer i segon); i de 400, 350 i 300 euros, per als estudiants de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior. 

Els i les alumnes poden optar-hi sempre i quan hagin acabat en el curs anterior algun dels cicles  educatius de Primària, Secundària, Batxillerat i/o Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior. A  més, per optar a algun dels premis cal que les persones candidates als mateixos estiguin  empadronats a la Pobla abans de l’1 de setembre de 2020, així com estar al corrent del pagament  dels impostos i taxes municipals.  

El termini per dur a terme la inscripció finalitza el proper 31 d’octubre. Les persones interessades  ja poden tramitar la seva sol·licitud per mitjans telemàtics, a través de la seu electrònica de  l’Ajuntament. Només en casos justificats i sempre amb cita prèvia -al telèfon 977 84 02 60 o a la  seu electrònica-, es podrà recollir la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i retornar-la al mateix  lloc degudament emplenada i signada pel mare/pare, tutor/a legal o per l’estudiant, en el cas que  sigui major d’edat, tot adjuntant certificat o còpia compulsada de l’expedient acadèmic.

D’altra banda i seguint el costum instaurant en edicions anteriors, l’acte de lliurament dels Premis  als millors expedients acadèmics de la Pobla tindrà lloc a principis del proper mes de desembre, i  s’emmarcarà en el conjunt d’actes previs de les festes nadalenques.