Constantí crea un pla per la reactivació socio econòmica del municipi

L’Ajuntament de Constantí ha creat un pla econòmic per la reactivació socio econòmica del municipi, després de tres mesos d’estat d’alarma i de confinament per la pandèmia del coronavirus.

Aquest nou pla afectarà amb 2.008296,77€ el pressupost total d’aquest any 2020, i tindrà una ajuda directa de 700.000€.

Algunes de les propostes que presenta aquest nou pla són:

 • La condonació dels impostes de les terrasses i els bars, durant el segon semetre del 2020 i durant tot el 2021.
 • La condonació dels impostos de les parades del mercat municipal, durant el mateix període que l’any anterior.
 • Creació d’una campanya per promoure el comerç local a la Unió de Botiguers de Constantí.
 • Promoció de l’activitat empresarial, en aquelles empreses que presten serveis ordinaris al municipi
 • Ajudes al comerç local
 • Exoneració del lloguer del casal de jubilats
 • Suspensió del pagament de taxes dels serveis tancats i compensació dels ja pagats i no gaudits
 • Mesures de promoció i manteniment de llocs de treball
 • Increment de la partida d’ajudes d’urgència social al pressupost
 • Increment de la partida d’aliments al pressupost 2020
 • Increment de la partida a les Ampas al pressupost 2020 per material escolar i informàtic.
 • Material EPI per a la ciutadania, funcionaris, desinfecció i adeqüació instal·lacions municipals a la normativa de seguretat i higiene.
 • Creació de finestreta única per a la gestió de totes les ajudes.

Les persones interessades en rebre més informació, poden dirigir-se presencialment al registre d’entrada de l’Ajuntament de Constantí o enviant un correu electrònic a: [email protected]