Suspendran de nou el pla urbanístic de la Budellera per mancances en el projecte

L'Ajuntament considera que encara no s'han resolt aspectes com la connexió amb l'autovia A-7 o un pla d'etapes per a un desenvolupament "més esglaonat"

La Junta de Govern Local de Tarragona té previst, en la reunió d’aquest dijous, suspendre l’aprovació inicial del Pla parcial urbanístic 24 ‘La Budellera’, presentat els mesos de setembre i octubre de 2017. En un comunicat, la regidora delegada de La Budellera, Begoña Floría, argumenta que el consistori pren la decisió de suspendre “fins que s’esmeni el document” pel que fa a aspectes “que encara no es tenen prou en compte”. “Malgrat que s’ha millorat substancialment el projecte”, ha admès la regidora, encara queden “qüestions a resoldre” com la connexió a l’A-7 o un pla d’etapes més esglaonat. Un cop la Junta de Govern hagi aprovat la suspensió, el consistori comunicarà a la Junta de Compensació provisional que disposa de tres mesos per esmenar el projecte i que s’adapti als requeriments municipals.
“Aquest polígon és molt important per a la ciutat, per la qual cosa cal garantir que es dugui a terme al més aviat possible però sense renunciar al fet que tots els aspectes de sostenibilitat social i econòmica, mobilitat i creixement esglaonat estiguin ben resolts”, ha conclòs Floría. Aquest serà el segon cop que l’Ajuntament de Tarragona suspèn la tramitació del projecte per motius similars. Fa prop d’un any, al març de 2017, el ple va aprovar també la suspensió: malgrat que havia estat inicialment aprovat pel consistori, la Comissió d’Urbanisme va requerir el compliment de prescripcions com el ja esmentat desenvolupament esglaonat del sector.