L’Ajuntament de Tarragona finalitza els diàlegs amb les associacions pel Pla de la Budellera

La consellera també s'ha compromès a reactivar el Consell Assessor de Territori com a espai de debat i deliberació

Tal i com ja va anunciar la portaveu de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, en roda de premsa el passat 6 de març, s’han dut a terme les primeres reunions amb les diferents associacions que van presentar al·legacions al Pla Parcial de la Budellera i que s’han avingut a parlar amb l’Ajuntament; i que de moment han estat la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant,  i nivell individual les Associacions de Veïns de la Savinosa i de Cala Romana. Queda pendent la resposta a l’oferta de reunió amb entitats ecologistes.

En les reunions mantingudes s’han iniciat les primeres línies de treball, que ells com a portaveus de la resta de veïns de la seva zona aporten a l’Ajuntament per tal de ser tingudes en consideració en el nou Pla.

Paral·lelament també es farà arribar una carta a tots els que han presentat al·legacions a l’anterior Pla, un cop avui divendres 17 de març s’aprovi la suspensió del projecte vigent, per tal d’informar-los de la situació actual del projecte. “Cal recordar que hi haurà un nou període d’informació pública i també d’al·legacions, tot i que les que s’han presentat ja en la tramitació anterior també s’analitzaran per atendre-les i, si s’escau, incorporar-les en la redacció de la nova proposta”, ha dit Begoña Floria.

La consellera també s’ha compromès a reactivar el Consell Assessor de Territori com a espai de debat i deliberació sobre el desenvolupament  urbanístic de la ciutat. “Crec que realment serà una bona eina per garantir un diàleg constant i rigorós amb la ciutadania i entitats, en temes tan complexos com els urbanístics i territorials”.