L’Ajuntament aprova la instal·lació d’un semàfor al Carrer August per la seguretat dels escolars

El semàfor se situarà entre el Carrer Ixart i el Carrer August i correrà a càrrec del Col·legi Teresianes

Façana de l'Escola Teresianes de Tarragona. Imatge: Tarragona Turisme.

La Comissió Informativa de Territori de l’Ajuntament de Tarragona celebrada  el passat divendres va informar favorablement la proposta d’autoritzar la instal·lació d’un semàfor al carrer August, en el tram comprès entre el carrer d’Assalt i el carrer Ixat, on hi ha actualment el pas de vianants, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels escolars del Col·legi de les Teresianes, quan diàriament creuen el carrer per anar al pati de les Carmelites. 

El conseller de Territori, Xavier Puig, ha manifestat que “el semàfor funcionarà mitjançant uns polsadors ubicats a l’interior d’ambdós edificis, que l’activaran segons les necessitats de l’alumnat;  per tant, no serà un semàfor pels usuaris del carrer ja que el pas de vianants continuarà com ara”

El cost econòmic del semàfor i el manteniment de la  instal·lació anirà a càrrec del Col·legi de les Teresianes, ja que es tracta d’una actuació privada.

Cal recordar, que el passat mes de juliol, el Plenari de l’Ajuntament va desestimar el projecte  de passarel.la per unir, per sobre del carrer August, les Teresianes amb el convent de les Carmelites, ja que els tècnics municipals ho van informar desfavorablement perquè l’edifici de les Teresianes està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local i està protegit.

Com a mesura provisional, el  juliol es va instal·lar al carrer August un ressalt i un pas de vianants que van rebaixar la velocitat dels vehicles. Ara, amb l’autorització  d’instal·lar un semàfor, l’Ajuntament considera que es  reforçarà i es donarà una alternativa més segura per l’alumnat quan es desplaci al pati de les Carmelites.