La Brigada d’Intervenció Ràpida realitza una mitjana de 16 actuacions al dia

El major nombre d’arranjaments se centren en la reparació de voreres

L’Ajuntament de Tarragona ha donat a conèixer les actuacions fetes per part de la Brigada d’Intervenció Ràpida. Una mitjana de 16 actuacions al dia que sumen un total de 31.119 des de 2008.

Aquestes intervencions s’han produït majoritàriament a Tarragona Centre A, zona est de la ciutat i Part Alta (1.263), seguides de Bonavista-Campclar-Polígons-Gavarres (734) i Arrabassada-Via Augusta-Miracle-Cala Romana, amb 657 actuacions durant el 2018.

La Brigada d’Intervenció Ràpida està formada per 17 persones, 4 camions, 2 furgonetes, 2 vehicles de manteniment, generadors, talladores, formigoneres i un equip de reparació asfàltica. Es va crear amb l’objectiu de donar una resposta ràpida a les millores de la via pública i segons el conseller d’Espais Públics, José Luis Martín “la rapidesa amb la que actuen demostra que està funcionant”.

El major nombre d’actuacions se centren en la reparació de voreres, seguit de reparacions d’asfalt i actuacions diverses, com poden ser la col·locació i renovació de mobiliari urbà, la retirada de runes, la col·locació de baranes, i el manteniment i col·locació de senyalització de trànsit.

En funció de la urgència les reparacions es realitzen en 15 dies les normals, en 3 les urgents i en 24 hores les de més urgència. Per avisar de qualsevol incidència es pot trucar a la Guardia Urbana o al telèfon gratuït 900 200 274, també mitjançant l’APP de l’Ajuntament.