Tarragona inicia una campanya extraordinaria de neteja d’abocadors il·legals

Aquest any s’ha posat 83 denuncies per abocaments il·legals

Aquests dies s’està netejant diversos abocadors incontrolats del terme municipal. Es tracta d’una actuació extraordinària amb un cost de 10.960 euros sense IVA per retirar deixalles en terrenys rústics de propietat municipal i camins ben consolidats que està duent a terme l’empresa FCC Medio Ambiente. Aquesta actuació se suma als més de 250.000 euros anuals, inclosos al contracte de Neteja, destinats a la neteja d’abocaments.  

El conseller de Neteja Jordi Fortuny ha destacat que “des de l’Ajuntament estem treballant molt intensament per tal d’acabar amb els abocadors il·legals a la ciutat. I ho fem des de diferents fronts: la primer, sancionant aquelles persones que comenten infraccions, segon, netejant els abocaments incontrolats, i finalment posant mesures per tal de dificultar que se’n puguin fer de nous”. 

Els treballs es van iniciar aquesta setmana i inclouen: el treball de camp per complimentar una cartografia dels llocs on hi ha presència de deixalles no controlades en el terme municipal, en els terrenys rústics de propietat municipal i en els camins ben consolidats. També s’està duent a terme el treball cartogràfic amb programari de Sistemes d’Informació Geogràfica en el que es pugui definir i detallar els espais per la seva característica en qüestions de propietat, en quantitat de voluminosos llençats, en dificultat d’accés, en la possibilitat de fer treballs per evitar el seu futur ús en abocaments posteriors, el tipus de material llençat i la seva ubicació. A més s’està duent a terme la retirada de residus voluminosos, tractament dels mateixos en la deixalleria municipal o en altres instal·lacions en el cas que sigui necessari per la seva peculiaritat i necessitat. Finalment, es col·locarà en el cas que sigui possible i recomanable, materials per limitar l’accés de vehicles.  

La ubicació dels llocs amb abocaments incontrolats es duu conjuntament entre l l’empresa adjudicatària dels treballs i els tècnics del departament de Medi Ambient.  

83 sancions per abocaments il·legals 

Al llarg del 2021, fins a dia d’avui, s’han obert 83 expedients sancionadors en abocaments il·legals, 21 sancions greus de 4.001 € i 62 sancions lleus de 1.000 €. La sanció es lleu o greu en funció del volum i tipus de residus abocat. L’any passat se’n van tramitar 28, tots greus, amb sancions de 4.001 €.

A part de les accions de neteja que s’estan duent a terme aquests dies, des del departament de Neteja també s’han eliminat aquest any antics abocadors il·legals de la ciutat, com el que hi havia al final del PP-9, el del camí de la Coma damunt de l’A-7, zones sota el Mercat de Bonavista, al camí del Llorito i al Camí del Nàstic, darrera naus del Polígon Francolí, entre d’altres.