Vallvé Seguros presenta una solució davant el recàrrec per prestacions

La corredoria d'assegurances Vallvé amb el Bufet Hàbeas i la corredoria d'assegurances HDI van presentar el passat divendres a la Cambra de Comerç de Tarragona, l'assegurança de pèrdues pecuniàries, una solució per fer front al recàrrec per prestacions

El passat divendres a la Cambra de Comerç de Tarragona la corredoria d’assegurances Vallvé amb el Bufet Hàbeas i la corredoria d’assegurances HDI van presentar una assegurança innovadora. Es tracta d’una assegurança sobre les pèrdues econòmiques associades al recàrrec per prestacions. L’Albert Núñez i Quadrat, d’Hàbeas, va fer una especial referència al recàrrec per prestacions, Carlota Vallvé, de Vallvé corredoria d’assegurances, va explicar el producte i Félix López Pelegrín, de HDI, es va encarregar del torn de preguntes.

Aquest nou producte neix de la necessitat de no deixar al treballador ni a l’empresari desemparats davant la imposició d’aquest recàrrec, ja que segons dictamina la llei actual, no és encara assegurable. Tal com ha comentat el delegat a Catalunya de HDI, Félix López Pelegrín, “durant els últims anys ha augmentat la demanda sobre l’anàlisi d’aquest tema i s’havia de trobar una solució”. Vallvé Seguros, amb més de 100 anys d’experiència en el sector, és la primera corredoria de Tarragona que posa sobre la taula aquesta solució.

Que és el recàrrec per prestacions?

Es tracta d’una responsabilitat específica de l’empresari, en cas d’accident de feina o de malaltia professional dels seus treballadors, per incompliments en matèria de seguretat i salut a la feina.

Aquests possibles incompliments suposen que totes les prestacions econòmiques a percebre pel treballador s’incrementen en un percentatge que pot arribar a ser del 30%, 40% o 50%, en funció de la gravetat de la infracció de l’empresa. La responsabilitat del pagament d’aquest recàrrec que s’estableix recau directament sobre l’empresari infractor, sent el deure de protecció de l’empresari incondicionat i pràcticament il·limitat.
La importància d’aquest recàrrec és transcendental, arribant a la majoria dels casos el seu import a una quantitat que supera per molt la possible sanció que pot imposar-se a l’empresa, ja que aquest recàrrec opera sobre pensions i indemnitzacions, obligant a l’empresa a capitalitzar l’import del recàrrec. En cas que es produeixi un accident, és molt probable que l’empresari hagi d’assumir el recàrrec, donades les elevades exigències de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. L’assegurança sobre el recàrrec per prestacions actua una vegada l’assegurat ha fet efectiu el pagament que se li exigeix. En aquell moment, l’asseguradora compensa a l’assegurat d’una fallida patrimonial.

Carlota Vallvé va remarcar que estan francament satisfets de ser els pioners a la província de Tarragona en presentar aquest producte als seus clients. Per contractar aquest servei s’ha d’omplir un qüestionari. A partir de la formalització de l’assegurança es cobriran els accidents que es produeixin durant la vigència de la pòlissa.