Surt a concurs públic l’explotació del restaurant en un edifici de la platja Llarga de Tarragona

La Generalitat obre un procediment de desnonament per recuperar les instal·lacions del restaurant el Iot, a la planta baixa de l'immoble

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenada ha tret a concurs, a través de licitació pública, l’explotació del servei de bar-restaurant en un edifici de la platja Llarga de Tarragona. L’espai de dues plantes i dues terrasses, que sumen prop de 700 metres quadrats i és propietat de la Generalitat, l’ocupava fins el passat 14 de desembre el restaurant El Tòful de Mar. La nova concessió, per un període de deu anys, parteix d’un cànon mínim de 34.247,81 euros anuals sense impostos i millorable a l’alça en les ofertes. En el procés es tindran en compte aspectes com la contractació de persones a l’atur, amb discapacitat, de la mateixa localitat o mesures per garantir la paritat de gènere i la conciliació familiar, entre d’altres. Per contra, la Generalitat argumenta que no ha pogut subrogar l’actual plantilla del restaurant perquè no estan ja en actiu, segons marca la normativa.
El maig de 2015 la Generalitat va autoritzar un permís d’ocupació temporal per un màxim de tres anys als propietaris del Tòful de Mar i als del Iot, establiment que es troba a la mateixa planta de l’edifici. En el moment d’esgotar-se, se’ls va prorrogar el permís fins novembre de 2018. Mentre que les instal·lacions del Tòful de Mar van passar a mans de l’administració el passat 14 de desembre, els responsables del Iot encara no han deixat l’immoble i continuen desenvolupant la seva activitat tot i no disposar de títol jurídic. És per això que el Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha incoat un expedient patrimonial de desnonament administratiu per recuperar la possessió i poder treure també la seva explotació a concurs públic.

Els dos restaurants estan inclosos en l’àmbit de la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona, propietat de la Generalitat, que es també concessionarà a través d’un concurs públic, un cop la Generalitat i l’Ajuntament hagin elaborat el Pla Especial Urbanístic per definir els usos i condicions de l’edificació. Fins que això no es produeixi, el consistori tarragoní va donar el passat 11 de gener a la Generalitat la llicència provisional d’ús urbanístic de la finca on es troben els restaurants.