Repsol inicia la parada de part del Complex Industrial

En les properes hores, Repsol iniciarà els treballs preparatoris de l’aturada per manteniment de les unitats de Butadiè, Poliolefines i Olefines (cracker).

Aquets treballs poden comportar sorolls audibles des de l’exterior de les instal·lacions industrials -per vaporització de línies i equips- i poden ocasionar episodis puntuals d’olors, degut a l’obertura de columnes, recipients i equips en els que es realitzaran treballs durant els propers dies.

Repsol ha comunicat que, per garantir la seguretat de tot aquest procés previ a la parada, faran ús de les torxes i, per tant, es produiran episodis visibles de flama i fum.

Totes aquestes feines es duran a terme procurant minimitzar el seu impacte exterior, ja sigui visual o sonor.

També han avisat de que els treballs de la parada comportaran un increment de l’afluència de persones i vehicles al voltant de les instal·lacions industrials del Polígon Nord.