Les veïnes i veïns del Centre demanen al Plenari Municipal un Pla Integral de Recuperació de la zona

Els grups municipals de PDECat, CUP, Ciutadans i ERC-MES-MC presenten una moció, en el proper plenari, a proposta dels veïns i les veïnes del Centre, per tal de revitalitzar els carrers d’aquesta zona de Tarragona i evitar-ne la degradació.

La moció recorda que el passat 26 de gener en Junta de Portaveus es va acordar la creació de la comissió de transformació en illa de vianants la zona de plaça Corsini, un projecte prèviament aprovat en el Ple. Des de molt abans, l’Associació de Veïns del Centre ha desenvolupat anàlisi, propostes i mesures diverses que proposaven que s’emmarquessin dins d’un Pla Integral de Recuperació del Centre. Les veïnes i els veïns han assistit, en els darrers anys, a l’envelliment de la població resident així com del parc d’habitatges i del petit comerç de la zona

Taules rodones de debat, jornades participatives, assemblees obertes i altres han estat les accions que des de l’Associació de Veïns s’han desenvolupat per tal de concretar les seves accions en l’antic edifici del Banc d’Espanya, per al qual demanaven un ús cívic i cultural, i resoldre la manca de parcs infantils al centre de Tarragona i, després que se’ls denegués instal·lar-ne un a la plaça Corsini, amb la proposta d’instal·lar-ne al carrer Ixart o a Cardenal Cervantes; o la proposta de transformar solars buits en horts urbans.

La moció demana que, durant l’any 2018, es duguin a terme una sèrie d’actuacions, amb caràcter urgent. Així, demanen que es posin papereres als laterals del mercat, que s’executin les obres de millora de la Plaça Corsini, que s’instal·lin nous parcs infantils, que es limiti la proliferació de terrasses, que s’aprofitin espais públics de titularitat municipal actualment en desús obrint-los a la ciutadania, que es facin netejar els locals comercials buits, que es controli el soroll de la clientela dels bars i que es faci un seguiment de la neteja de la via pública.

Pel període de 2019 a 2020, les veïnes i veïns demanen que es dugui a terme la redacció execució d’un pla integral per recuperar i revitalitzar la zona Centre de Tarragona. Aquest pla hauria d’incloure una `sèrie de punts com a mínim:

– Dotar d’equipaments municipals el barri, amb la proposta que es destini el Banc d’Espanya a fer el gran centre cultural i social de Tarragona.

– Reformar l’entorn urbà, amb més places, zones per a vianants i parcs infantils.

– Fer un centre més verd, creant noves zones enjardinades i recuperant per a la ciutadania espais desaprofitats.

– Afavorir el reciclatge urbà, amb ajuts a la rehabilitació d’habitatges buits o envellits.

– Evitar el monocultiu de bars i terrasses.

– Generar espais per a horts comunitaris al centre de la ciutat i tenir una ciutat més neta.

Alhora, caldria fer un pla d’ajut i recuperació al petit comerç i crear zones verdes d’aparcament per a residents en la zona centre.