L'Ajuntament suspèn els contractes de serveis de subministraments afectats pel decret d'alarma

L’Ajuntament de Tarragona suspèn totalment o parcialment els contractes de serveis i subministraments que s’han vist afectats pel decret d’estat alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel CONVID-19. Aquests contractes, que es mantenen en vigor, es tornaran a executar quan sigui possible i l’Ajuntament garanteix el pagament a les empreses afectades per tal que es mantinguin els llocs de treball.

Per exemple, s’han suspès els contractes de l’Institut Municipal d’Educació (IMET) que amb motiu de l’estat d’alarma no es poden realitzar, com són, per exemple: contractes de neteja, monitoratge, gestió d’unitats d’escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes, menjador escolar i transport escolar de les llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, escoles de música, etc.

La impossibilitat d’oferir els serveis no comporta ni la resolució de contractes laborals, ni l’assumpció de costos laborals per part de l’empresa afectada, ni l’aplicació de penalitats. L’Ajuntament de Tarragona efectuarà els abonaments econòmics a les empreses afectades amb motiu de la suspensió, que tenen per finalitat última el manteniment dels llocs de treball adscrits als esmentats contractes, i es prohibeixen els ERTE relacionats directament amb contractes de l’Ajuntament.