Junts per Tarragona demana mesures per reduir el llançament de burilles al carrer

El grup municipal de Junts per Tarragona ha demanat a l’equip de govern mesures per reduir el llançament de burilles de cigarrets al carrer. “Els ciutadans i ciutadanes volen fer les coses bé, però des de l’administració sovint no se’ls faciliten les eines per què ho facin”, ha destacat la regidora Elvira Vidal.

En aquest sentit, Junts per Tarragona aposta per adequar les papereres existents a la via pública amb cendrers per poder apagar i dipositar les burilles. D’altra banda, des del grup municipal s’ha incidit en la importància de dur a terme campanyes de sensibilització on es posi de manifest els efectes perjudicials que suposen per al medi ambient les burilles que es llencen als carrers, clavegueres o altres espais com les platges.

“Una sola burilla pot contaminar entre 30 i 50 litres d’aigua. Quan algú fuma un cigarret, en el filtre i la part final s’hi acumulen tots els residus tòxics de la combustió del tabac i el paper, provocant una alta acumulació de nicotina, monòxid de carboni, quitrà, amoni, piridina i diversos metalls que, si entren en contacte amb residus orgànics acaben contaminant, perdent la possibilitat de recuperar-los o compostar-los”, recorda Vidal.

A banda d’adequar les papereres de la via pública i les campanyes de sensibilització, Junts per Tarragona proposa altres mesures com l’obligació que totes les taules de les terrasses de bars i establiments de restauració disposin de cendrers. Igualment, “s’hauria de preveure l’obligació de cendrers a les portes d’accés als establiments en els quals s’efectuï la venda de productes del tabac”, ha insistit la regidora.